29 september 2020

Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++)

De SDE++ subsidie is de opvolger van de SDE+ regeling, zoals wij die al jaren kennen. Dit najaar is het voor het eerst mogelijk om gebruik te maken van deze verbrede subsidieregeling. Deze opbrengstsubsidie is bedoeld voor het dekken van de onrendabele top van hernieuwbare energie productie-installaties en CO2-reducerende technieken. Dit betekent dat met name nieuw te realiseren PV-panelen in aanmerking komen. Het is een aantrekkelijke regeling omdat opdrachtgevers de PV-installatie binnen circa 9-11 jaar terugverdienen, terwijl de subsidie 15 jaar doorloopt! HEVO kan voor de subsidieaanvraag verzorgen en daarna uiteraard ook het vervolgtraject.

De najaarsronde van 2020 loopt van 24 november 2020 tot en met 17 december 2020.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Naast de SDE++ regeling kunnen projecten in aanmerking komen voor een ISDE-subsidie. Dit is investeringssubsidie die het hele jaar door aangevraagd kan worden voor onder andere kleinere warmtepompen (vermogen is < 70 kW). Voor deze regeling zijn de belangrijkste spelregels:

  1. De apparaten zijn bestemd voor bestaande bouwwerken of voor bouwwerken waarvoor de omgevingsvergunning is aangevraagd voor 1 juli 2018.
  2. De apparaten zijn nog niet aangeschaft. 


Mocht u dus bezig zijn met een verduurzamingsopgave, nieuwbouw of duurzame maatregelen willen toepassen en bent u benieuwd of het project in aanmerking komt voor een subsidie, neem dan gerust contact op. Ook als u meer informatie wenst over voornoemde subsidies, dan horen we dat graag.


Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug