24 november 2020

De wereld verandert continu en dat geldt zeker voor de sectoren waarin wij als HEVO actief zijn, zoals gemeenten, onderwijs en zorg. Voor organisaties in deze sectoren geldt dat zij geregeld worden gedwongen om na te denken over de toekomst van hun huisvesting. Waar willen zij zijn over 15 jaar? Met en voor wie? Welke strategische keuzes moeten zij maken? Om de ingewikkelde processen vorm te geven, zijn overzicht, inzicht én eigen regie belangrijk. Maar hoe krijg je grip op zo’n belangrijk proces?

De basis van bestuurlijk advies is inzicht in de huidige situatie en wat de ontwikkelingen betekenen voor de huisvesting of het maatschappelijk vastgoed. Maar het afwegen en inschatten van de impact van een koers is de essentie van bestuurlijk advies. Grofweg nemen we daarbij de volgende route: 

1. Bestaande situatie inzichtelijk maken

Eerst brengen we in kaart hoe de bestaande vastgoedportefeuille eruitziet: welk vastgoed is er op dit moment en wat zijn de kenmerken en functionaliteiten ervan. Met deze vaststelling creëren we het vertrekpunt.

2. Ambities en toekomstplannen

Vervolgens stellen we vast welke trends en ontwikkelingen er zijn en hoe de organisatie daar mee om wil gaan. Wat zijn haar doelgroepen, diensten en ambities? Wat zijn de maatschappelijke behoeften? Welke middelen zijn er beschikbaar?

In deze fase doen we ook veel onderzoek. Zo hebben we in de coronatijd al 1.500 enquêtes afgenomen onder ambtenaren, om te onderzoeken hoe het thuiswerken bevalt. Dit laat zien wat dit betekent voor het toekomstige werkplekkenbestand.

3. Koers richting de toekomst

Als de huidige situatie en de ambities duidelijk zijn, kunnen we daarop een koers uitzetten voor de toekomst. Met bestuurders bespreken we verschillende scenario’s, we maken berekeningen, brengen de kansen en risico’s in kaart, klankborden en sturen tussentijds bij. Zo komen we tot een advies­rapportage waarin alle afwegingen en betrokkenen zijn meegenomen. De organisatie weet precies wat de uitgestippelde koers is, wat er wanneer gedaan moet worden en wat het kostenplaatje is.

Grip en draagvlak

Bovenstaande stappen lijken eenvoudig. De uitdaging ligt in het nemen van de regie en actief zoeken naar draagvlak. Om draagvlak te creëren nemen we betrokkenen op het juiste moment mee. Voor een gemeente gaat het bijvoorbeeld niet alleen om medewerkers, maar ook om inwoners, het managementteam, het college en de gemeenteraad die het budgetrecht heeft om bepaalde investeringen wel of niet te doen. Door te peilen en goed naar alle partijen te luisteren weten we waar de behoeften liggen. We weten wat er speelt, waar kansen liggen en wat de uitdagingen zijn. HEVO heeft alle expertise in huis en door duurzaamheidsspecialisten, juristen, bouwkundigen en financieel adviseurs te raadplegen, kunnen we een haalbaar en inhoudelijk doordacht advies uitbrengen.

Mireille Uhlenbusch is als partner bij HEVO voornamelijk bezig met strategisch huisvestingsadvies voor (fusie)gemeenten, integrale huisvestingsplannen en bijzondere samenwerkingen. Haar kracht zit in het bij elkaar brengen van belangen. Het verbinden van mensen is altijd maatwerk. Toch zorgt zij ervoor dat partijen altijd een gemeenschappelijk uitgangspunt weten te vinden.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug