16 december 2021

Hybride werken ís de toekomst

Corona heeft het ‘kantoor’ voorgoed veranderd. Digitaal, plaats- en tijdonafhankelijk werken zijn in sneltreinvaart omarmd. Dat wordt bevestigd in de vele onderzoeken van onder andere TNO, PWC, Rabobank, I&O Research, EenVandaag, maar ook door HEVO. Grosso modo leveren de verschillende feiten en cijfers een interessant beeld op. 

Onderzoek van PWC wijst uit dat de betrokken­heid omlaag gaat wanneer werknemers meer dan 3 dagen per week thuiswerken. Dat verzwakt de organisatiecultuur. De langetermijn­effecten zijn: een hoger verloop, een hoger ziekteverzuim en een lagere productiviteit. Meer dan 3 dagen thuiswerken leidt bovendien tot meer isolatie, meer stress en een groter risico op burn-outs.

PWC berekende dat 1 dag per week thuiswerken de CO2-uitstoot met 606 kiloton per jaar vermindert. Niet voor niets stimuleert de overheid thuiswerken. De onlangs gelanceerde overheids­campagne ‘Hybride werken, wat win jij ermee?’ zet daar vol op in.

Nood aan een andere inrichting

Inspirerend en toekomstgericht werkgeverschap staat vanwege de ‘war on talent’ hoger dan ooit op de agenda. Hybride werken stelt andere eisen. Aan de werkplek, de faciliteiten, sociale aspecten, management, technologie, communicatie etc. Het kantoor moet een ontmoetingsplek worden waar clubgevoel en teamspirit centraal staan. Wellicht zijn er minder vierkante meters nodig, maar dat vergt wel een doordachte en uitgebalanceerde strategie waarin activiteitgerelateerde inrichting, klimaat, akoestiek, smart technology, flexfactor, etc. bepalend zijn voor succes. Laat dat nu precies onze expertise zijn.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de regel dat er voor 10.00 uur en na 15.00 uur geen overleggen op kantoor meer zijn. Dat scheelt reizen in de spits.

Bronnen

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • PWC, The costs and Benefits of working from home II
  • EenVandaag, over werken na coronatijd
  • TNO, NEA-COVID-19 onderzoek
  • Rabobank, Hoe thuiswerken veranderde door corona
  • KiM, Thuiswerken en de coronacrisis
  • Universiteit Utrecht, The Future of Work
  • I&O Research, Thuiswerken en minder reizen: een blijvende wens van werkend NL
  • HEVO, diverse onderzoeken 

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, najaar 2021.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug