21 november 2023

Het nieuwe Coenecoop College staat symbool voor innovatief onderwijs, duurzaamheid en gemeenschapsbetrokkenheid. Het gebouw heeft een open en lichte uitstraling die ruimte biedt aan diverse leer- en samenwerkingsmethoden. 

Het gebouw ondersteunt het onderwijs en geeft onze onderwijsvisie echt een impuls.

Het gebouw is speciaal ontworpen ter ondersteuning van het innovatieve onderwijsconcept van de school. Met ongeveer 1.000 leerlingen op verschillende niveaus, van vmbo tot vwo, biedt het Coenecoop College onderwijs aan een diverse groep leerlingen. 'Ik heb het geluk gehad dat ik de mooiste jaren van het nieuwbouwproject heb meegemaakt', zegt Ivor Bergsma (rector). 'Het stuk van stenen naar onderwijs. Het is ongelofelijk hoeveel keuzes je al in een heel vroeg stadium moet maken. Zoals bijvoorbeeld de plek van de smartboards en de kleuren van de muren. De impact is dan soms lastig in te schatten. HEVO vormde een mooie brug tussen ons als onderwijsmensen en de bouwers. Terugkijkend is het een heel fijn proces geweest met alle betrokken partijen, met een fantastisch mooi gebouw als resultaat.'

Gezonde leeromgeving

Het Coenecoop College streeft naar een gezonde leeromgeving met een aangenaam klimaat en uitstekende oriëntatiemogelijkheden. Het gebouw is ontworpen met heldere zicht- en looproutes, zodat bij binnenkomst duidelijk is waar alles zich bevindt. Het groen van het omliggende terrein wordt geïntegreerd in het atrium en de school zelf. De transparante gevels maximaliseren de interactie tussen binnen en buiten. Het nieuwe gebouw is gasloos en voldoet nagenoeg volledig aan de eisen van Frisse Scholen klasse B. Door de projectkaders in iedere fase nauwlettend te beheersen, met inbegrip van tussentijdse beoordeling van het ontwerp door een kostenexpert (HEVO Expertisecentrum), is een efficiënt proces ingericht waardoor slimme ontwerpkeuzes werden gemaakt. Hierdoor heeft het ontwerpteam zelfs een energieneutraal gebouw (ENG) ontworpen en gerealiseerd. Kleurrijke interieurs per bouwdeel dragen bij aan de diversiteit en identiteit van verschillende ruimten binnen de school.

Van visie naar inspirerende leeromgeving

Leermethoden zijn bedoeld om leerlingen te ondersteunen in hun leerproces. Daarom is het begrijpelijk dat deze methoden een afspiegeling moeten zijn van de samenleving, niet alleen in de manier van samenwerken, maar ook in het gebruik van digitale middelen, de fysieke omgeving en de plaats in de buurt. Op deze manier kunnen jongeren en hun docenten zichzelf hierin herkennen. Dit zorgt ervoor dat ze de wereld zoals die in en buiten de directe leeromgeving bestaat kunnen zien en ervaren in hun schoolgebouw. Het nieuwe gebouw faciliteert het onderwijsconcept optimaal, met een moderne leeromgeving die voldoet aan de behoeften van zowel leerlingen als docenten als het gaat om het gebruik van digitale tools en meer flexibiliteit in verschillende manieren van leren. Het lesgeven in lokalen blijft de basis, maar leerpleinen bieden extra faciliteiten. Op de leerpleinen kunnen leerlingen samenwerken, overleggen, zelfstandig werken en groepswerk doen. Het digitale leerprogramma is een extra verrijking van het onderwijs en ondersteunt het zelfstandig werken van leerlingen. De leeromgeving in de nieuwe school is een afspiegeling van de echte wereld. De leerpleinen dienen als ontmoetingsplek, terwijl er rondom werkplekken zijn die zelfwerkzaamheid stimuleren en diverse leergebieden die geconcentreerd leren en lesgeven mogelijk maken. 

HEVO - Coenecoop College Waddinxveen
Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Organisatie in afdelingen

De beslissing om te kiezen voor een onderwijs- en huisvestingsconcept waarin leerlingen zich minder hoeven te verplaatsen, leidt tot een verminderde behoefte aan ruimte voor gangen en verkeers­ruimten die geen onderwijsinhoudelijke functie hebben. Het belangrijkste organisatieprincipe is de keuze dat de leerlingen gegroepeerd zijn in afdelingen op niveau en leeftijd en samen met hun docenten een team vormen. Elk team heeft een eigen deel (unit) van het gebouw toebedeeld gekregen. Een unit is een afgebakend deel van een gebouw bestemd voor een bepaalde groep gebruikers. Een unit maakt kleinschaligheid, veiligheid, eigenaarschap, identiteit en betrokkenheid mogelijk.

Het atrium als kloppend hart 

Het atrium fungeert als een centrale verbindingszone tussen de verschillende gebouwdelen en creëert een dynamische omgeving. Het dient als entree, aula en hoofdtoegang tot de aangrenzende bouwdelen aan beide zijden. Als je binnenkomt zie je gelijk wat voor onderwijs in het gebouw wordt gegeven. In het atrium bevindt zich de belangrijkste trap die naadloos overgaat in een speelse tribune met zitgelegenheid. Dit houten element sluit op de eerste verdieping aan op een royale loopbrug met verblijfsruimte die beide bouwblokken met elkaar verbindt. Een stalen wenteltrap, die de rechte vormen in het gebouw breekt, leidt naar een loopbrug op de tweede verdieping. Langs de bruggen bevinden zich kluisjes die ook dienen als zitplekken. Tussen de klaslokalen liggen de leerpleinen, die ook dienen als een uitbreiding van het atrium. Het atrium zelf kan zelfstandig worden verhuurd in de avonden en weekenden, wat bijdraagt aan het beoogde karakter van het Coenecoop College als een school die nauw verbonden is met de lokale gemeenschap.
Kortom, het Coenecoop College in Waddinxveen heeft met zijn nieuwe schoolgebouw niet alleen een duurzame leeromgeving gecreëerd, maar ook een inspirerende plek waar innovatief onderwijs en gemeenschapsbetrokkenheid samenkomen om leerlingen te helpen zich te ontwikkelen tot betrokken wereldburgers. 

Slim proces

De opdracht was om binnen de financiële projectkaders een maximaal duurzaam schoolgebouw te ontwerpen en te realiseren, volledig afgestemd op de onderwijsvisie en dat minimaal voldoet aan de BENG-normen (bijna energieneutraal gebouw). HEVO heeft de technische eisen uitgewerkt en de aanbestedingen voor het ontwerpteam georganiseerd. Het project werd uitgevoerd met Risicodragend Projectmanagement en door slimme engineering is een hogere kwaliteit gerealiseerd dan oorspronkelijk in het Programma van Eisen was vastgelegd. Zo is het gebouw energieneutraal (ENG).

Dit artikel is gepubliceerd in Schooldomein, november 2023.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug