8 september 2022

De toekomst van de wereld zit vandaag in mijn klaslokaal. Ivan Welton Fitzwater

Onderwijs van de toekomst

Om aan de slag te kunnen met de onderwijsomgevingen van de toekomst, is de onderwijsvisie wat leerlingen en studenten van morgen nodig hebben continu in beweging. We moeten er rekening mee houden dat jonge mensen referentiekaders, uitgangspunten, ervaring en kennis hebben die nooit eerder bestonden.

Samen moeten we bepalen wat een goed functionerende, duurzame leeromgeving inhoudt en we moeten rekening houden met het feit dat ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Wij vertalen de onderwijskundige visie naar huisvesting en bieden inzichten om verder te komen in uw huisvestings- of ontwikkelproces. Op basis van betrouwbaar onderzoek, scherpe analyses, helder advies en gegarandeerde resultaten wordt de basis gelegd voor de best mogelijk schoolgebouwen. Als verbinder werken we met partijen samen aan één doel: het realiseren van huisvesting waarin mensen zich fijn voelen. Wij geloven dat gebouwen het welzijn van hun gebruikers kunnen beïnvloeden; huisvesting kan inspireren en gelukkiger en productiever maken. Tegelijkertijd is een gebouw volgens ons pas goed als het ook een positieve invloed heeft op zijn omgeving, op de wijk waar het in staat.

Samen met u gaan wij de uitdaging aan om huisvesting te creëren die flexibel in gebruik en duurzaam te exploiteren is. Maar nog belangrijker: een gezonde omgeving waarin leerlingen en docenten beter presteren en die wezenlijk bijdraagt aan geluk en welzijn voor huidige en toekomstige generaties.

We wensen u veel inspiratie toe!

Download inspiratieboek

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug