19 juni 2024

Denk aan culturele evenementen, buurtbijeenkomsten, trouwerijen in een monumentaal stadhuis, kunsttentoonstellingen, lezingen, hulp in de digitale wereld of sporttoernooien. De maatschappelijke waarde van al deze activiteiten is hoog en niet in geld uit te drukken. Echter, beheer, onderhoud en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed brengt kosten met zich mee. Met een naderend financieel ravijnjaar in het vooruitzicht, is het cruciaal dat gemeenten zorgvuldig afwegen welk vastgoed de investering waard is. 

In tijden van krappe budgetten is het dan ook essentieel om kritisch te kijken naar de gemeentelijke vastgoedportefeuille; welke panden sluiten aan bij de kerntaken en dragen bij aan de leefbaarheid van onze wijken? Een duidelijk maatschappelijk beleid en een helder portefeuilleplan vormen hierbij het kompas. Dit plan brengt de strategische doelstellingen van de gemeente in kaart en koppelt deze aan de concrete vastgoedobjecten. Zo ontstaat er een duidelijk beeld van de waarde die elk gebouw vertegenwoordigt, niet alleen in financiële zin, maar ook in termen van sociale cohesie, culturele diversiteit en economische vitaliteit.

Meerwaarde creëren door gerichte keuzes

Een goed portefeuilleplan gaat echter verder dan enkel inventariseren. Het biedt handvatten om weloverwogen keuzes te maken over de toekomst van het maatschappelijk vastgoed. Is renovatie of nieuwbouw nodig? Kan er efficiënter worden samengewerkt met andere organisaties? Of is het wellicht beter om een pand af te stoten en de vrijgekomen middelen te besteden aan andere doelen? 

HEVO: uw partner voor een toekomst­bestendige vastgoedportefeuille

HEVO zet zich al decennialang in om gemeenten te ondersteunen bij het optimaliseren van hun vastgoedportefeuille. Met onze diepgaande kennis van de maatschappelijke sector en oog voor zowel functionele als financiële aspecten, begeleiden we u graag in dit complexe traject.
Samen met u belichten we de waardevolle rol die maatschappelijk vastgoed speelt in uw gemeente. We analyseren de huidige portefeuille, identificeren kansen voor verduurzaming & efficiëntie en stellen een toekomstbestendig plan op dat past binnen uw budgettaire kaders.

Onze expertise omvat onder meer:

  • Portefeuilleanalyse: we brengen uw volledige vastgoedbezit in kaart en beoordelen de staat, functie en waarde van elk pand.
  • Strategiebepaling: in nauwe samenwerking met u brengen we de prioriteiten op verschillende beleidsterreinen in beeld, leiden we daarvan de behoefte aan maatschappelijk vastgoed af en formuleren we een heldere visie op de toekomst van uw vastgoedportefeuille.
  • Haalbaarheidsstudies: we onderzoeken de technische en financiële haalbaarheid van renovatie-, nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten.
  • Projectmanagement: we nemen de volledige begeleiding van uw vastgoed­projecten op ons, van initiatieffase tot oplevering.

Met HEVO als partner heeft u de zekerheid dat uw maatschappelijk vastgoed optimaal aansluit bij de behoeften van de inwoners van uw gemeente én een duurzame bijdrage levert aan de kracht van de gemeenschap.

Ook interessant

Ontdek hoe wij u kunnen helpen om uw vastgoedportefeuille te transformeren tot een bron van waarde en vitaliteit.

Neem dan contact op met:

Bel me terug