12 februari 2024

Nieuwbouw

HEVO heeft de opdracht gekregen om de nieuwbouw van het Grafisch Lyceum middels een projectmanagement opdracht met volledige resultaatsgarantie te verzorgen, waarbij zekerheid op prijs, planning en kwaliteit van het project wordt gecombineerd met een grote invloed op het proces. 

HEVO ondertekening GLR VMBO.jpg

De heer drs. R. Hoogstraaten (voorzitter College van Bestuur Stichting Grafisch Lyceum Rotterdam) en Ewoud van der Sluis (directievoorzitter HEVO)

Het Grafisch Lyceum VMBO is gevestigd in Rotterdam Blijdorp aan het Stadhoudersplein 35. Het gebouw waarin het Grafisch Lyceum VMBO nu is gehuisvest is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de huidige eisen (onderwijsinhoudelijk, technisch en functioneel) van een moderne school. Het bestuur van het Grafisch Lyceum heeft daarom het besluit genomen om het huidige gebouw te vernieuwen.

Bij de realisatie van het nieuwe VMBO GLR-gebouw is het voornaamste uitgangspunt de onderwijs­filosofie tastbaar te maken. Het streven is een stimulerende en open leeromgeving die flexibiliteit en duurzaamheid biedt, een veilige plek die uitnodigt tot ontmoeting, interactie en presentatie.

Het ontwerp voorziet in een compacte structuur om de operationele kosten beheersbaar te houden en de kleinschaligheid van het Grafisch Lyceum VMBO te benadrukken. Het project omhelst een faciliteit voor 560 studenten en bevat een gymzaal, met een totale brutovloeroppervlakte van 6.055 m².

De educatieve principes van VMBO GLR zijn omgezet in de volgende ontwerpdoelen:

 • Een coherente binnenruimte die transparantie en gemeenschapszin bevordert, overzichtelijk en op menselijke schaal.
 • Een afgesloten buitenterrein dat veiligheid en een heldere logistiek waarborgt, terwijl het toch openstaat voor de omgeving.
 • Een zorgvuldige integratie van het ruimtelijk programma dat de pedagogische doelstellingen van de school ondersteunt en bevordert.
 • Een uitstraling, zowel intern als extern, die het open en creatieve ethos van GLR weerspiegelt.
# # #

De nieuwbouw bestaat uit drie lagen:

Begane grond: praktijk en gymzaal

Hier zijn alle praktijkvakken geclusterd, samen met de gymzaal. De structuur is open zonder dragende wanden. Dit laat toekomstige wijzigingen in gebruik eenvoudig toe. Bijzonder is de multifunctionele ruimte die hier de ruimtelijke verbinding vormt tussen begane grond en eerste verdieping. Door de dubbele hoogte kan deze ruimte worden ingezet voor sport, theater, podiumtechniek en bijzondere bijeenkomsten. Aan de route naar het plein en de entree is de ‘makersspace’ prominent gepositioneerd. Hier ligt de kans om te tonen en te exposeren. 
De gymzaal is zo geplaatst dat eventueel toekomstig gebruik door derden mogelijk is.

Eerste verdieping: staf en overblijfruimte

Dit is het centrale hart van de school met de overblijfruimte/aula en de stafruimten. De overblijfruimte is ruimtelijk zo opgedeeld dat gebruik op verschillende manieren mogelijk is. De ruimte, met koppelingen naar de multifunctionele ruimte op de begane grond en de vide naar de bovenliggende verdiepingen, daagt uit om grotere en kleinere opstellingen voor theater/tentoonstellingen te faciliteren. Met de vide in het centrale hart dringt daglicht diep het gebouw binnen. 

Tweede en derde verdieping: leerpleinen

De lagen zijn identiek opgebouwd uit lokalen rond meerdere leerpleinen. Daarmee kan een meerzijdig leerlandschap ontstaan met verschillende sferen. Uiteenlopend van rust en concentratie in en rond het lokaal tot werkplekken met meer reuring en dynamiek bij de vide. Het is een mix van uitzicht naast geborgenheid biedende plekken. Ook hier is de open structuur zonder dragende wanden essentieel: het is een flexibel landschap met binnen-, tussen- en buitenruimten die anders benut kunnen worden als de behoeften veranderen.

Optioneel is aansluitend op de tweede verdieping een dakterras mogelijk, bruikbaar als buiten-lesruimte of als buiten-pauzeruimte voor het personeel. Het dak van de gymzaal kan uitgevoerd worden als groendak passend in het groene beleid van de gemeente Rotterdam en aantrekkelijk voor de omwonenden om op uit te kijken.

 • Opdrachtgever/bouwheer: Grafisch Lyceum Rotterdam
 • Gebruiker: GLR locatie VMBO
 • Gemeente/kredietverstrekker: Grafisch Lyceum Rotterdam
 • Bouwmanagement: HEVO B.V.
 • Architect: Van den Berg architecten
 • Adviseur technische installaties: IV-Bouw
 • Constructies: Aronsohn
 • Bouwfysisch adviseur: Deerns
 • Adviseur bestemmingsplanwijziging: BRO adviseurs

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug