10 december 2018

Revolutie in de zorg

Dat in de ouderenzorg een revolutie gaande is, is geen nieuws. Maar hoe moeten zorginstellingen hierop acteren? Welke afwegingen moeten ze maken om straks goede voorzieningen beschikbaar te hebben voor cliënten?

Het huidige beeld is dat het aantal ouderen groeit, en dat ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Positief is dat er steeds minder wordt gesproken over gebreken, zorg uit handen nemen en behandelmogelijkheden en dat het juist steeds meer gaat om ‘eigen kracht’ en het samenwerken met het sociale netwerk van mensen. Zorgprofessionals krijgen daardoor een rol bij mensen in de wijk of thuis. De verschuiving naar meer vrijheid voor de oudere gaat hand in hand met een afnemende vraag naar residentiële oplossingen. En dat klinkt als muziek in de oren van de overheid die weet dat daarmee kosten worden bespaard. Het probleem is echter dat het huidige huisvestings- en zorgaanbod niet aansluit bij de wensen van vandaag, laat staan bij die van morgen. Dat betekent dat een slimme strategieontwikkeling en portfoliokeuzes noodzakelijk zijn. Een grote, spannende opgave. Waar moet op ingezet worden?

Zes cruciale stappen helpen zorgverleners in de transitie naar het vormgeven van zorg in de buurt of de woning van de oudere: 

  • Zet strategische keuzes over het product– portfolio van de zorginstelling hoog op de bestuurlijke agenda. Welke klantsegmenten gaat de zorgverlener bedienen, welke behoeften hebben ze en welke service- en zorgarrangementen worden er aangeboden? 
  • Weten te innoveren is van doorslaggevend belang om in de toekomst relevant te kunnen blijven. Innovaties zijn op alle niveaus nodig: in de producten, de processen, de organisatie, de zorgconcepten, de businessmodellen en de mentale beelden. 
  • Weet als zorgverlener wie je klanten zijn en ken de markt zodat je op basis van demografische doorrekeningen uitspraken kunt doen over de ontwikkeling van de zorgbehoefte.
  • Maak duidelijk welke ambitie op de huisvesting wordt nagestreefd. Wat is de gewenste eindsituatie als het gaat om maatschappelijke, economische en financiële doelstellingen?
  • Formuleer de interne en externe samenwerking zodat effectieve integrale zorg ontstaat op het vlak van wonen, welzijn en zorg en met afstemming tussen formele en informele zorg. 
  • Ontwikkel bij voorkeur robuuste en relatief homogene groepen in plaats van kostbare en tijdrovende individuele oplossingen. 

De uitkomsten van deze stappen leiden op zijn minst tot verrassende en vernieuwende concepten: van woonzorgcentrum als kruispunt in de wijk, tussenvormen van zelfstandig wonen en geheel verzorgd tot aan huiskamers van de buurt. Zorgorganisaties gaan een interessante tijd tegemoet!

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, najaar 2018.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug