6 oktober 2020

De inhoud van de regeling is dus nog niet bevestigd, wel is er een budget van 360 miljoen euro aangekondigd.

Zo’n 11 procent van de onderzochte schoolgebouwen voldoet niet aan de wettelijke ventilatienormen, maar veel scholen zijn nog bezig de situatie op hun locatie te onderzoeken. Dat blijkt uit de inventarisatie door het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen, die minister Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het kabinet stelt 360 miljoen euro beschikbaar om schoolbesturen en gemeenten te helpen met aanpassingen aan het ventilatiesysteem. 

Het RIVM constateert op basis van de huidige kennis dat er geen aanwijzingen zijn dat aerosolen een relevante rol spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Overdracht vindt volgens de experts vooral plaats via druppelinfectie, bijvoorbeeld als besmette mensen hoesten of niezen. Het RIVM adviseert om in ieder geval de bestaande regelgeving op het gebied van ventilatie te volgen. Dat geldt ook voor scholen. Bovendien leren leerlingen het beste in een prettige omgeving met gezonde lucht. Lees hier het volledige bericht

Vragen over de subsidieregeling van 360 miljoen euro
We verwachten dat details van de regeling binnenkort beschikbaar komen. Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom deze regeling? Stuur dan een berichtje naar: info@hevo.nl

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug