30 november 2020

Regeling ventilatie in scholen 1 januari 2021 van kracht

Op 1 januari 2021 komt € 100 miljoen beschikbaar voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen. Schoolbesturen kunnen via de gemeente aanspraak maken op subsidie voor de verbetering van ventilatie. Schoolbesturen kunnen voor deze tijd al wel aan de slag: de minimale wettelijke eisen en aanvullende richtlijnen zijn bekend, hiernaast staat de regeling toe dat projecten met een start vanaf 1 oktober 2020 al in aanmerking kunnen komen voor deze subsidie. De regeling gaat uit van 30% subsidie door het rijk, en 70% cofinanciering door gemeenten en schoolbesturen. De overige toegezegde € 260 miljoen wordt beschikbaar gesteld na afronding van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Onderwijshuisvesting.

De regeling is vandaag gepubliceerd en treedt in werking op 1 januari 2021.
Hieronder zijn enkele specifieke onderdelen van de regeling opgesomd:

 • Het betreft verbetering van binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen.
 • Het totale budget voor deze regeling is € 98.717.000.
 • De specifieke uitkering is 30% van de totale kosten.
 • Per project is er een maximaal subsidiebedrag wat is gerelateerd aan het aantal leerlingen van een school.
 • Gemeenten moeten de subsidie aanvragen.
 • Het aantal scholen per gemeente is niet begrensd.
 • Er geldt ‘wie het eerst kom wie het eerst maalt’.
 • Indienen kan vanaf 4 januari 2021.
 • De bouwactiviteiten moeten starten tussen 1 oktober 2020 en 1 januari 2022 en afgerond zijn op 31 december 2023 (er is nog een mogelijkheid tot uitstel).
 • De ventilatie moet verbeterd worden (luchtverversingscapaciteit).
 • De eisen voor deze ventilatieverbetering zijn opgenomen in de regeling, deze verschillen voor gebouwen van vóór 2012 van die van na 2012.
 • Er moet CO2-meting komen in iedere onderwijsruimte.
 • Er dient een energieregistratie- en bewakingssysteem te worden geïnstalleerd.
 • De subsidie geldt ook voor andere energiebesparende maatregelen, deze moeten dan wel het energieverbruik en de CO2-uitstoot beperken.


We begrijpen dat er veel behoefte is aan informatie, met name omdat er waarschijnlijk veel gegadigden zijn voor deze subsidie. We hopen dat u zich aan de hand van deze informatie op de regeling kunt voorbereiden. Indien u dit wenst, kunnen we u hierbij helpen. Laat het mij in dat geval gerust weten. 

Vragen over de subsidieregeling van 360 miljoen euro
Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom deze regeling? Stuur dan een berichtje naar: info@hevo.nl


Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug