3 december 2019

Woningcorporatie en zorgorganisatie realiseren samen zorgvastgoed in Ridderkerk

Woningcorporatie Wooncompas en zorgorganisatie IJsselmonde-Oost zijn een samenwerking aangegaan voor de realisatie van een nieuwbouwcomplex in Ridderkerk. Wooncompas gaat de huisvesting realiseren en verhuren aan IJsselmonde-Oost. De nieuwbouw maakt onderdeel uit van een herontwikkeling.

Partijen hebben een huurovereenkomst gesloten voor een nieuw te bouwen complex in Ridderkerk. Er zullen dertig woon/zorg­studio's worden gerealiseerd voor (toekomstige) cliënten van IJsselmonde-Oost en een ruimte waar de organisatie activiteiten voor cliënten en Ridderkerkers gaat organiseren. Naast de nieuwbouw voor cliënten van de zorginstelling, realiseert Wooncompas ook zestig sociale huurwoningen.

HEVO heeft in opdracht van beide partijen de samenwerking vormgegeven. Allereerst is een Programma van Eisen opgesteld en is een demarcatie van investeringen gemaakt. Vervolgens is de samenwerking formeel gemaakt door het opstellen van de huurovereenkomst. Ook is inzicht gegeven in een marktconforme huurprijsberekening en is overeenstemming bereikt over de huurprijs en de -voorwaarden en de investering.

Dit artikel is gepubliceerd in ons relatiemagazine 360°, themanummer 16, najaar 2019, ‘initiatiefrijk’ (pagina 30).

Download relatiemagazine

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug