Menu

9 september 2021

Subsidie voor verduurzaming en verbetering ventilatie scholen start 1 oktober 2021

Vanaf 1 oktober 2021 opent een nieuwe aanvraagronde voor de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUViS). Gemeenten kunnen in samenspraak met het schoolbestuur een aanvraag indienen voor schoolgebouwen waarin (energiezuinige) maatregelen worden getroffen die het binnenklimaat verbeteren.

Het uitkeringsplafond van de SUViS is verhoogd en door de nieuwe aanvraagronde komt extra geld beschikbaar voor gemeenten en (via de gemeente) schoolbesturen om projecten met betrekking tot het verbeteren van de ventilatie in schoolgebouwen uit te voeren. Gemeenten die een aanvraag in voorbereiding hadden of dit nog niet gedaan hadden krijgen nu alsnog de mogelijkheid om een aanvraag te doen. Gemeenten die reeds voor 30 juni een aanvraag hadden ingediend, en tot nu toe geen uitkering konden ontvangen vanwege overschrijding van het uitkeringsplafond, hoeven nu niets te doen. Hun aanvraag wordt automatisch meegenomen in de beoordeling van deze tweede ronde.

Een project waarvoor een uitkering wordt verleend dient uiterlijk 31 augustus 2022 aan te vangen en uiterlijk 31 augustus 2024 afgerond te zijn. Deze verruimde periode is voor alle aanvragen van toepassing, dus ook voor de reeds toegezegde uitkeringen van 2021.

Vragen over de subsidieregeling

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom deze regeling? Of heeft u inhoudelijke vragen? Stuur dan een berichtje naar: info@hevo.nl

Lees hier het volledige bericht: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/suvis

Winifred van den Bosch

Meer weten?

Neem dan contact op met Winifred van den Bosch, telefoon 073 6 409 409

Deel deze pagina via