Menu

Advies & bouwmanagement

Wij zijn expert vanaf de eerste verkenning tot en met de praktische details.

De duurzame huisvesting van uw organisatie en het beheer van uw gebouwen zijn veelomvattende onderwerpen. Onderwerpen ook die een grote invloed
hebben op uw medewerkers, gebruikers of leerlingen. En dat terwijl het specialistische materie is. Vraag het ons, wij weten er alles van.

Uitgangspunt is het realiseren van een optimale waarde binnen de budgettaire kaders over de gehele levensduur van het gebouw. Of dat nu bestaand vastgoed is of nieuwbouw. Zo nemen we bijvoorbeeld het onderhoud en de exploitatie al mee bij de investeringsbeslissing.

In uw complexe vraagstuk kunnen wij onze expertise kwijt.

Op deze site leest u over allerlei onderwerpen die bij huisvestingsvraagstukken komen kijken. Kijk rond in onze bibliotheek aan knowhow en verrijk u met onze kennis, wij delen die graag.

Onze kundige en ervaren experts zetten datgene voor uw project in wat nodig is om in beweging te komen of te blijven.