Menu

Advies & bouwmanagement

Wij kunnen u ondersteunen in elk facet van vastgoedontwikkeling: van besluitvormingsproces tot gerealiseerd project. Vraag het ons, wij weten er alles van.

We innoveren, verbinden partijen, nemen de verantwoordelijkheid, geven garanties en doen wat we beloven.

De duurzame huisvesting van uw organisatie en het beheer van uw gebouwen zijn veelomvattende onderwerpen. Onderwerpen ook die een grote invloed hebben op uw medewerkers, gebruikers of leerlingen. En dat terwijl het specialistische materie is.

Uitgangspunt is het realiseren van een optimale waarde binnen de budgettaire kaders over de gehele levensduur van het gebouw. Of dat nu bestaand vastgoed is of nieuwbouw. Zo nemen we bijvoorbeeld het onderhoud en de exploitatie al mee bij de investeringsbeslissing en garanties en resultaatsverplichtingen gaan wij daarbij niet uit de weg.

In uw complexe vraagstuk kunnen wij onze expertise kwijt.

Op deze site leest u over allerlei onderwerpen die bij huisvestingsvraagstukken komen kijken. Kijk rond in onze bibliotheek aan knowhow en verrijk u met onze kennis, wij delen die graag.

Onze kundige en ervaren experts zetten datgene voor uw project in wat nodig is om in beweging te komen of te blijven, van advies tot bouwmanagement.

Klik hier voor meer informatie over organisatie- en procesmanagement, huisvestingsadvies, financiële haalbaarheid, Risicodragend Projectmanagement, projectmanagement, onderhoud en exploitatie, aanbesteden en contracteren of alle diensten.