Menu

BREEAM-NL

BREEAM is een gecertificeerde beoordelingsmethode om de Duurzaamheid van gebouwen te bepalen. BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ en is specifiek bedoeld voor certificatie van nieuwbouw- en renovatieprojecten. Door middel van een nieuwe tool is het ook mogelijk om bestaande gebouwen te laten certificeren door HEVO.

Onze BREEAM-experts en assessoren zorgen ervoor dat uw gebouw zodanig ontworpen en gerealiseerd wordt, dat het van een BREEAM-label kan worden voorzien. Vanaf het prille begin zijn onze adviseurs betrokken bij de Nederlandse ontwikkeling van BREEAM en lopen zij voorop als het gaat om nieuwe ontwikkelingen.

BREEAM-certificering kan u onder meer het volgende opleveren:

  • Een duurzaamheidslabel kan de marktwaarde van uw vastgoed verhogen.
  • Duurzame aanpassingen kunnen uw exploitatielasten verlagen.
  • Duurzame aanpassingen kunnen klachten over lucht, licht, temperatuur en werkplekbeleving tegengaan.

Maak kennis met onze experts op het gebied van BREEAM