Menu

Kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs

Al enkele jaren stelt HEVO kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en renovatie van onderwijsgebouwen beschikbaar aan gemeenten en onderwijsinstellingen. Daarmee wordt snel inzichtelijk wat aanpassing van een schoolgebouw kost. Vanuit het speciaal onderwijs kwam de vraag om speciaal voor deze scholen een eigen kostenconfigurator te ontwikkelen.

Uiteraard delen we ook graag onze kennis en expertise op dit terrein. U berekent met onze kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs ((V)SO) snel wat een schoolgebouw - dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 en met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader - kost.

COMPLEET OVERZICHT

De kostenconfigurator VSO geeft u een compleet financieel overzicht van een gebouw op basis van de normvergoeding. Zo kunt u met de speciale BENG-optie uitrekenen wat de benodigde investeringskosten per m² brutovloeroppervlak van een energieneutrale school zijn. Daarmee bent u helemaal klaar voor de toekomst. Want volgens de Europese regelgeving moet nieuwbouw van scholen vanaf 1 januari 2021 energieneutraal zijn. Maar de kostenconfigurator VSO biedt nog meer. U kunt aanvullende wensen - die verder gaan dan de Bouwbesluit-eisen - ook laten doorrekenen. Zo wordt snel inzichtelijk wat onder andere onderdelen uit het Kwaliteitskader SO van Ruimte voor Onderwijs en een brede school met kinderopvang kosten.

PASSEND ONDERWIJS

Passend onderwijs is in het belang van elk kind. Dat geldt nadrukkelijk ook voor een passend schoolgebouw. Met de kostenconfigurator VSO wil HEVO bijdragen aan een eerlijke, open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting voor het speciaal onderwijs. Daarnaast is de kostenconfigurator handig om op gemeentelijk niveau te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen.

UPDATE

Vanaf heden is de kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs 2021 beschikbaar, een versie waarin de meest recente ontwikkelingen zijn verwerkt. Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de kostenconfigurator (voortgezet) speciaal onderwijs 2021 kosteloos bij ons opvragen.

Ook voor renovatie en nieuwbouw zijn gratis online kostenconfiguratoren beschikbaar.

De kostenconfigurator is door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid (van het gebruik) daarvan kan niet worden ingestaan. HEVO aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor gebruikmaking van de via de website van HEVO opgevraagde kostenconfigurator.

Ilona Canters-Gloudemans

Wilt u de kostenconfigurator vso kosteloos ontvangen?

Stuur een e-mail naar Ilona Canters-Gloudemans en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. Geef aan dat u de versie (voortgezet) speciaal onderwijs wenst te ontvangen.