Menu

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn?

A

Aanbesteden en contracteren 
Aanbestedingsprocedures  
Abacus 
Accommodatie onderzoek 
Afwegingskader Onderwijshuisvesting
Architectenselectie

B

BENG (bijna energieneutraal gebouw)
BeSeF® 
Bestuurlijk advies 
Bezettingsgraadonderzoek 
Bouwmanagement 
Businesscase 
Businesscase voor gezonde en circulaire kantoorgebouwen

C

Campusontwikkeling 
Circulair aanbesteden 
Circulair bouwen
CO2MPAS 
Contractbeoordeling
Contractmanagement

D

Design & Build 
Duurzaam bouwen 
Duurzaam gemeentelijk kantoorvastgoed 
Duurzaam zorgvastgoed 
Duurzaamheidsadvies

E

Energiemanagement
Excursie
Exploitatieadvies

F

Financiële haalbaarheid 
Financieringsadvies

G

Gebiedsontwikkeling 
GPR gebouw

H

Haalbaarheidsstudie
Herbestemming
Het nieuwe hybride werken 
Huisvestingsadvies

I

Inrichtingsmanagement
Integraal ontwerpmanagement
Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
Interim-management 

J

K

Kantoor
Kantoorconcept
Kantoor coronaproof 
Kantoor coronaproof Smart Workplace 
Kostenconfigurator nieuwbouw 
Kostenconfigurator speciaal onderwijs 
Kostenmanagement 
Kwaliteitsmanagement

L

Locatieonderzoek
Locatieonderzoek (technisch-functioneel)

M

Mijn School

N

Nieuwbouw 
Nieuwbouw of renovatie

O

Office2Flow
Office2Stay 
Onderhoud en exploitatie 
Onderhoudskompas 
Onderhoudsmanagement 
Ontwikkelaar zorgvastgoed 
Organisatie- en procesmanagement

P

Portefeuillescan
Prestatiemanager
Programma van Eisen
Projectmanagement

Q

Quickscan binnensportaccommodaties 
Quickscan onderwijs 

R

Risicodragend projectmanagement
Risicomanagement
Renovatie
Renovatiekostenconfigurator 
Ruimtebehoeftetools onderwijs

S

Sloopmanagement 
SMART Engineering 
Standaard kwaliteitsadvies nieuwbouw school
Strategisch onderhoudsmanagement 
Strategisch vastgoedplan

T

U

V

Verbouwmanagement
Verduurzamen gemeentelijk kantoorvastgoed
Verhuismanagement 

w

x

y

z