Herbestemming

De waarde van vastgoed wordt niet alleen bepaald door cijfers. Gebouwen hebben vaak ook een historische of emotionele waarde. Daarmee bepalen ze het aangezicht van een buurt, wijk of dorp. Deze waarde zorgt voor de haalbaarheid van herbestemming: een pand is immers meer dan een stapel stenen. Het is de verbinding tussen mensen. Een plaats waar herinneringen liggen. Daarom vinden wij dat kerken, scholen, gemeentehuizen of gebouwen, die typerend zijn voor een stad of dorp, behouden moeten blijven voor de maatschappij.

Quickscan

Ook vanwege het financiële plaatje en vanuit het oogpunt van duurzaamheid biedt herbestemming en transformatie van leegstaand vastgoed veel kansen om woningen, bedrijvigheid, zorg-, educatieve en culturele functies onder te brengen. HEVO biedt eigenaren en gebruikers van vastgoed een quickscan om te onderzoeken of we een gebouw door transformatie een nieuwe toekomst kunnen geven.

Met deze scan worden de locatie en het gebied geanalyseerd, het gebouw getoetst op bouwkundige staat en de technische haalbaarheid en functionele mogelijkheden bekeken. Vervolgens worden de diverse (her)ontwikkelingsopties inclusief de investeringskosten en financiële risico's in kaart gebracht. We kunnen al snel inschatten of het advies richting sloopkogel gaat of niet. Onze quickscan wordt binnen één dag uitgevoerd, zodat de kosten niet onnodig oplopen.

Avans Hogeschool

Als er kansen zijn voor het gebouw, kan gekozen worden voor een nieuwe functie. Een goed voorbeeld van zo’n functieverandering is de Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch. Hier is een bestaand gebouw van kantoorpand omgebouwd tot onderwijslocatie. Het gebouw bood voorheen plaats aan 350 kantoormedewerkers, nu aan circa 2.000 studenten en medewerkers.

Waarom transformeren of herbestemmen?

Er zijn verschillende redenen om herbestemmen van vastgoed te overwegen, zoals:

  • Het vastgoed bevindt zich aan het eind van zijn economische levensduur.
  • U wilt een hoger rendement uit uw vastgoed halen.
  • U wilt uw activiteiten verplaatsen naar een andere locatie.
  • U wilt uw gebouw een nieuwe functie geven. 

In al dit soort situaties zijn wij uw aangewezen partner.

We brengen voor u diverse (her)ontwikkelingsopties in kaart, inclusief de investeringskosten en (financiële) risico's. Zodra u een (her)ontwikkelingsbestemming heeft gekozen, ondersteunen we u graag bij de realisatie daarvan.

Ook interessant

Meer weten over herbestemming?

Neem dan contact op met:

Bel me terug