#

Havo Notre Dame des Anges Ubbergen

Lees meer
Locatie
Ubbergen
Status
Gereed
Programma

Vervangende nieuwbouw inclusief gymzaal

Kenmerkend

Nieuwbouw in ecologisch kwetsbare omgeving

Opdrachtgever
Havo Notre Dame des Anges

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedures, architectenselectie, bouwkostenmanagement, bouwmanagement, contractbeoordeling, contractmanagement, duurzaamheidsadvies, exploitatieadvies, integraal projectmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen, Risicodragend Projectmanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 6.700.000

Brutovloeroppervlak (bvo)
4.710 m²

Ingebruikname
2011

Architect
Spring Architecten Rotterdam

De nieuwbouw sluit volledig aan op de ecologische kwaliteiten van het natuurgebied.

De voormalige school ligt in een ecologisch waardevolle zone. De vervangende nieuwbouw moest naast de voormalige school komen. Daarvoor moest het bestemmingsplan worden aangepast. Er waren veel tegenstanders vanwege de waardevolle locatie. Onder diverse voorwaarden mocht de nieuwbouw er toch komen en dienden de tegenstanders geen bezwaar meer in tegen het aangepaste bestemmingsplan. Centraal daarbij stond de vraag ‘wat kan de nieuwbouw betekenen voor het landschap en de natuur’.

# #

Risicodragend Projectmanagement

Wij waren vanaf het begin betrokken bij het project en hebben dit gebouw risicodragend uitgevoerd. Specifiek voor dit project was de ecologisch waardevolle zone en bij de selectie hebben we partijen ingeschakeld die ervaring hadden met de gevoeligheid van de opdracht. Tevens hebben we kritische volgers een plek gegeven gedurende het gehele proces, zodat ze volledig geïnformeerd waren (onder andere door klankbordsessies).Tevens hebben we de school ontzorgd door (financiële) onderbouwingen aan te leveren voor allerlei subsidies.

Gelderse prijs

In 2014 won het nieuwe gebouw de Publieksprijs van de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit. Deze prijs wordt eenmaal in de twee jaar uitgereikt aan projecten die een opvallende, positieve bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de Gelderse leefomgeving.

De buitenkant is neutraal, binnen is er gebruik gemaakt van veel vrolijke kleuren. Door extra middelen te genereren konden mooiere en duurzame materialen worden toegepast, zoals een warmte-koudeopslaginstallatie, een sedumdak en houten in plaats van aluminium kozijnen.

Het project Havo Notre Dame des Anges Ubbergen is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijs­huisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

Peter Huys HEVO.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug