#

Vossius Gymnasium
Amsterdam

Lees meer
Locatie
Amsterdam
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw twee ondergrondse gymzalen op 1,5 meter afstand van het rijksmonument

Kenmerkend

Bouwen terwijl de lessen gewoon doorgingen

Opdrachtgever
Onderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia; Vossius Gymnasium Amsterdam

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak
Circa 1.340 m² bvo

Architect
Marlies Rohmer Architects & Urbanists

Aannemer
K_Dekker Bouw & Infra

Constructief ontwerp
Pieters Bouwtechniek

Installatie- en bouwfysisch adviseur
Nelissen ingenieursbureau

Installateur
Willems Uden Technische installaties

Brand- en Beveiligingstechniek
Trigion

Daarom was het fijn dat HEVO het Risicodragend Projectmanagement op zich nam. Over de financiën hoefde de school zich daardoor geen zorgen te maken. Jan van Muilekom, rector Vossius Gymnasium

Het Vossius Gymnasium in Amsterdam zetelt in een iconisch gebouw uit 1930. De uitdaging: realiseer 2 gymzalen onder de binnenplaats, op 9 meter diepte en op 1,5 meter afstand van het rijksmonument. Terwijl de lessen gewoon doorgingen.

Het Vossius Gymnasium had behoefte aan uitbreiding van de lesfaciliteiten en de gemeente Amsterdam had in deze omgeving behoefte aan sportfaciliteiten (voor het verenigingsleven in de avonden en weekenden). Deze gezamenlijke behoeften hebben ertoe geleid dat er twee nieuwe gymzalen (met een vrije hoogte van 7 meter) met bijbehorende ruimten ondergronds zijn gerealiseerd. Hierdoor is binnen het bestaande gebouw ruimte vrijgekomen voor uitbreiding van onderwijsfaciliteiten. Het gebouw is met deze geoptimaliseerde indeling effectiever te gebruiken in de toekomst. In de nieuwe aanbouw is een leerplein gesitueerd en het gymnasium heeft met deze verbouwing een nieuw elan en een fris schoolklimaat gekregen.

hevo_vossius_gymzaal_3.jpg

Onder de binnenplaats zijn - geheel verdiept - twee gymzalen gesitueerd. De toegang tot deze sportzalen is opgenomen in een aanbouw, die tevens een studieruimte en aanverwante ruimten herbergt. De aanbouw is ontworpen tussen de twee achteringangen als een serre, aansluitend op het grotendeels symmetrische gebouw. De serre opent het gebouw naar de binnenplaats. De architectuur van de serre is een eigentijds antwoord op de Amsterdamse School Architectuur van het Vossius Gymnasium. De fietsen zijn in de kelder gesitueerd, waardoor het plein beter wordt benut en er minder overlast is voor omwonenden.

Het Vossius Gymnasium is tijdens de realisatie van de gymzalen continu in gebruik gebleven.

Daarnaast is het belangrijk dat tijdens zo’n ingewikkeld proces mensen met verstand van zaken met je meedenken. Steeds hadden we het gevoel: ze gaan voor ons, hen kunnen we vertrouwen. Ik ben zeer tevreden over de samenwerking met HEVO. Jan van Muilekom, rector Vossius Gymnasium

Technisch hoogstandje

In april 2018 is begonnen met de bouw. Het terrein werd leeggehaald en damwanden van 18 meter hoog werden erin gedrukt. Daarna begonnen de graafwerkzaamheden. Toen een diepte van 9 meter was bereikt, gingen er 142 palen de grond in om daarop de vloer te verankeren. Het dak werd met behulp van stalen kabels verstevigd. Zodra het beton van het dak was uitgehard, werden die stalen kabels aangetrokken zodat het dak een tikje bol kwam te staan waardoor extra stevigheid ontstond. De gymzalen kunnen met recht een technisch hoogstandje worden genoemd.

HEVO artikel 360 Vossius 1.jpg

Herbestemming ruimten

De gymzalen zijn inmiddels in gebruik genomen door de leerlingen en ’s avonds mogen sportverenigingen van de zalen gebruik maken. Bovenop de ondergrondse gymzalen is een nieuw schoolplein met groen, sport en ontmoetingsplekken gerealiseerd. De oude gymzaal is verbouwd tot een kantine en op de plek van de oude kantine is een biologie- en natuurkundelokaal gerealiseerd.

Gedurende de realisatie van het project bleef de school in gebruik. De school is ontzorgd door ons Risicodragend Projectmanagement. Wij zijn de opdrachtgever voor dit ambitieuze project.

hevo_vossius_werkplekken.jpg

Relatiemagazine

In ons relatiemagazine 360°, najaar 2019, is een artikel gepubliceerd met de titel 'Twee gymzalen, negen meter diep'.

# #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug