Menu

31 januari 2019

Nederlandse kantoorhuisvesting is doorgeslagen in efficiency en esthetica

Inmiddels beschikt het gros van de grotere kantoorgebruikers over kantoorhuisvesting volgens de inzichten van Het Nieuwe Werken, vaak ontworpen en ingericht volgens de (toen) actuele interieurtrends. De kantoren zien er dan ook modern uit met veelal diverse typen werkplekken in een open setting en een flexfactor van rond de 0,7. De bezettingsgraad is daardoor behoorlijk hoog, waaruit de (deel)conclusie kan worden getrokken dat de kostbare huisvesting efficiënt wordt gebruikt.
 
Tot nog toe nog een succesverhaal, …
Het lijkt wel alsof bij veel kantoorhuisvestingsprojecten het oorspronkelijke doel geheel uit het oog verloren is. Het hoofddoel kan alleen maar zijn dat de organisatie als geheel en de individuele medewerkers optimaal kunnen (samen)werken aan de gestelde (organisatie)doelstellingen.
En daar gaat het mis.

Om optimaal te kunnen werken moet de kantoorhuisvesting aan bepaalde randvoorwaarden voldoen van zowel de organisatie, als de individuele medewerker.

Vanuit het oogpunt van de organisatie zijn elementen zoals de benutting van de aangeboden werkfaciliteiten, de huisvestingskosten en de mate waarin de huisvesting samenwerking stimuleert van belang. Daarin lijken de meeste huisvestingsconcepten nog wel te voorzien.
 
Vanuit het oogpunt van de individuele medewerker zijn thema's zoals de beschikbaarheid van passende werkfaciliteiten (en omstandigheden) voor het te verrichten takenpakket, het comfort en binnenklimaat van het kantoor en de sfeer en uitstraling van belang. En daarin schieten veel huisvestingsconcepten tekort.
Zo wordt er steen en been geklaagd over het gebrek aan privacy en de slechte akoestiek van de te open werkomgevingen. Zeker in een niet-flexibel werkplekconcept, waarbij medewerkers niet kunnen kiezen waar ze hun werk uitvoeren, is dit een drama. En akoestiek is een sterke negatieve parameter voor de productiviteit van medewerkers. Uit recent onderzoek van Harvard blijkt daarnaast dat te open werkomgevingen juist negatief uitpakken op de mate van samenwerking en face-to-facecontact tussen mensen. Men zoekt dan juist digitale hulpmiddelen zoals e-mail om het direct contact in de open werkomgeving te voorkomen.
Ook de tevredenheid van de medewerkers over de huisvesting en de organisatie is onder de maat.
Kortom, een open werkomgeving, slechte akoestiek en gebrek aan privacy, resulteert in ontevredenheid bij medewerkers en leidt niet altijd tot de beoogde optimalisatie van samenwerking.
Maar wat is er wel nodig? Het antwoord begint bij het stellen van deze vraag.
 
Een kantooromgeving met onder andere voldoende privacy, relevante keuzemogelijkheden voor het type werkplek en goede akoestiek zijn een belangrijke voorwaarde om als medewerker en team in 'flow' te kunnen werken en productief te zijn. Echter, veel kantooromgevingen voldoen niet aan deze eisen. Dus als het al voorkomt dat medewerkers in ‘flow’ hun werk doen, dan is dat meestal eerder ondanks de kantoorhuisvesting, dan dankzij.

De hoogste tijd dat bij kantoorhuisvestingsprojecten het optimaal functioneren van de organisatie en de medewerkers weer topprioriteit worden!

Willem Adriaanssen

Meer weten?

Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via