13 december 2022

Bouwen binnen de grenzen van de aarde

De aarde is overvraagd. Om de aarde leefbaar te houden voor toekomstige generaties moeten we binnen de planetaire grenzen gaan leven. Hoewel HEVO niet op al deze grenzen kan inspelen, zien we wel kansen om bij te dragen. En die zijn welkom, zo blijkt uit de feiten en cijfers.

Voetafdruk van 3,6 aard­bollen

Sinds 1970 is de ecologische voetafdruk van de mens groter dan wat de aarde aankan. In 2021 leefden we wereldwijd alsof we 1,8 aardes ter beschikking hebben. Nederlanders hebben gemiddeld gezien nog een grotere voetafdruk: alsof er 3,6 aardes zijn, oftewel meer dan 7 keer Nederland!

HEVO 360 feiten en cijfers_aardbollen.jpg
HEVO 360 feiten en cijfers_biocapaciteit.jpg

4,5x onze biocapaciteit

De ecologische voetafdruk van Nederland bestaat voor 60% uit een CO₂-voetafdruk. Dat is bijna 4,5 keer de biocapaciteit van ons land. Dat benadrukt nog eens de noodzaak van CO₂-reductie.

HEVO 360 feiten en cijfers_9 planetaire grenzen.jpg

Bouwen: 47% C02-uitstoot

In 2021 was zo’n 47% van de jaarlijkse wereldwijde CO-uitstoot toe te schrijven aan bouwgerelateerde activiteiten (uitvoering, constructie, materialen etc.). Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen ontwikkelden we het HEVO CO₂MPAS voor onderwijsvastgoed. Met behulp van deze tool berekenen we of (strategische) gebouwingrepen behaald kunnen worden binnen de doelstellingen van het Klimaatakkoord.

HEVO 360 feiten en cijfers_bouwen.jpg
HEVO 360 feiten en cijfers_toekomstbewuste keuzes.jpg

Toekomstbewuste keuzes maken

In 2040 bestaat ruim 2/3 van de wereldwijde gebouwenvoorraad uit gebouwen die er nu al zijn, en die dus ook CO uitstoten. Om de nul-emissie te bereiken is een cruciale rol weggelegd voor decarbonisatie van die bestaande gebouwen, maar ook een verlaging van embodied carbon in nieuwbouw. Beton, staal en aluminium zijn samen verantwoordelijk voor 23% van de totale wereldwijde CO-uitstoot. Vanwege hun hoge impact moet het gebruik van deze materialen gereduceerd worden. HEVO helpt opdrachtgevers toekomstbewuste keuzes te maken. We weten alles van circulair materiaalgebruik.

Sinds 12 april 2022 leven we op krediet in Nederland

De noodzaak tot verandering is duidelijk zichtbaar dankzij Earth Overshoot Day. Deze dag markeert het momentum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen die de aarde in een jaar kan produceren heeft verbruikt. Sinds 28 juli leven we wereldwijd op krediet. En als we de Nederlandse levensstijl als uitgangspunt zouden nemen, dan leven we al sinds 12 april op krediet! Deze groeiende onbalans in hulpbronnen is een groot economisch risico.

HEVO 360 feiten en cijfers_leven op krediet.jpg
HEVO 360 feiten en cijfers_label C.jpg

Label C verplicht voor kantoren

Om verduurzaming te versnellen is label C voor kantoorgebouwen vanaf 1 januari 2023 verplicht. De schatting is dat meer dan de helft van de kantoren daar nog niet over beschikt. Erger nog, 11% heeft zelfs een rood label. Veel kantooreigenaren moeten nu echt aan de slag met verduurzamen.

Voorbeeldrol maatschappelijk vastgoed

Volgens het Klimaatakkoord hebben gemeenten tot 2050 om hun vastgoed te verduurzamen. Het streven is een reductie van 95% van de CO-uitstoot en 100% transformatie naar aardgasvrij. Gemeenten en andere maatschappelijke organisaties hebben een voorbeeldrol in verduurzaming en het beperken van de overschrijding van planetaire grenzen. De grootste uitdaging ligt echter in de woningbouw.

HEVO 360 feiten en cijfers_voorbeeldrol maatschappelijk vastgoed.jpg
Bronnen: National Footprint and Biocapacity Accounts 2022, Global Footprint Network, Architecture 2030, Rijksoverheid, VNG

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, najaar 2022.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug