22 januari 2024

Modelmatige onderzoeksopzet

De gemeente Groningen en een aantal schoolbesturen selecteerden HEVO in 2021 voor deze data-analyse. Wij creëerden een modelmatige onderzoeksopzet. Deze maakt op strategisch niveau inzichtelijk welke inspanning vereist is om de gebouwgebonden CO2-emissie van het onderwijs­vastgoed (primair en voortgezet onderwijs) van de gemeente en de betreffende schoolbesturen neutraal te maken vóór 2035. De aanpak is in lijn met de doorrekening van de sectorale routekaarten van het nationale Klimaatakkoord.

Drie scenario’s

Om de impact van het scenario 2035 ten opzichte van het wettelijk verplichte scenario 2050 en het reeds bestaande Integraal Huisvestingsplan zichtbaar te maken, werkten we drie scenario’s uit: welke ingrepen zijn er nodig, in welk tempo, en welke investeringen horen daarbij? Wij maakten hiertoe een slimme combinatie van databronnen. Die verrijkten we met onze inhoudelijke expertise en ervaring met dergelijke modelmatige onderzoeken.

Op basis van de karakteristieken onderscheidden we 24 verschillende gebouwcategorieën. Voor elke categorie maakten we middels een NTA 8800-berekening inzichtelijk welk verduurzamingspotentieel met verschillende gebouwingrepen bereikt kan worden, en welke investeringen hierbij komen kijken. Vervolgens is per scenario een temporisering gezocht om het betreffende doel te behalen.

HEVO - Data-analyse
Het dataonderzoek heeft de enorme impact van de ambitie inzichtelijk gemaakt.

Interactief dashboard

Gemeente en schoolbesturen hebben nu online toegang tot een interactief dashboard dat de onderzoeksresultaten volledig en overzichtelijk visualiseert. Dankzij de talloze filters kunnen gebruikers zelf bepalen wat ze willen zien. Een intuïtief online dashboard zonder ingewikkelde of uitgebreide instructies. Zo hebben schoolbesturen direct inzicht in hun eigen routekaart richting de klimaatdoelstellingen.

Gespreksstof

Het onderzoek heeft zowel de gemeente als de schoolbesturen geholpen om inzicht te krijgen in de (enorme) impact van de klimaatambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Het vereist een snel tempo van vervangingsoperaties. Door deze ambitie te vergelijken met de wettelijk verplichte ambitie, kan men een realistische beoordeling maken van wat haalbaar is en welke aanvullende middelen nodig zijn. Dit laatste is met name interessant als onderbouwing voor de ontwikkeling van landelijk beleid.

Door de scope van nieuwe Integrale Huisvestingsplannen op te rekken tot 2050, creëren we inzicht in de middelen die (aanvullend) nodig zijn om de klimaatopgave en de kwalitatieve verbetering van het onderwijsvastgoed in Nederland te realiseren.

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, najaar 2023.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug