1 oktober 2018

IHP in de praktijk

Hoe werkt dat? ‘Scholen hebben huisvestingsbehoeften en wensen en een gemeente heeft beperkte middelen: ze moeten keuzes maken. Wij helpen ze daarbij. Door het proces te begeleiden en door inhoudelijke kennis te leveren. We beoordelen het gebouwenbestand, brengen de wensen en kansen in kaart en bespreken mogelijke financieringsmodellen. Ons doel is alle behoeften, belangen en mogelijkheden voor het hele geografische gebied in kaart te brengen en een routekaart voor de toekomst bepalen.’

Opgave

Gemeenten gaan steeds vaker aan de slag met IHP’s. Hoewel het (nog) niet verplicht is, is dat volgens Gerhard absoluut een goed idee. ‘Een gedeelde langetermijnvisie helpt gemeenten en schoolbesturen. Iedere gemeente heeft stevige doelstellingen op het gebied van onderwijs en educatie én voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Nederland heeft meer dan 10.000 schoolgebouwen en die moeten allemaal beter én duurzamer. Dat is een enorme opgave. Natuurlijk is dat soms een belangenstrijd. Ieder schoolbestuur wil investeren in de leeromgeving. Daarom beginnen we altijd met de vraag: hoe gaan we in deze gemeente met de beschikbare middelen om? Alle partijen zijn gebaat bij duidelijkheid over investeringen, haalbaarheid en beperkingen daarvan. Door belangen en wensen transparant te maken, krijgen gemeente en schoolbesturen die helderheid. En dat werkt.’

Doordecentralisatie

Een IHP is (nog) niet verplicht. Dat is geen reden om het niet te maken. ‘Ik kom geen gemeente tegen die geen beleid heeft op onderwijs en educatie of die geen klimaatdoelen heeft. De ambities zijn doorgaans groot en daar komen forse investeringen bij kijken. In bijna alle scholen, in bijna elke gemeente. Vrijwel geen gemeente heeft de middelen om in alle scholen tegelijk te investeren. Een IHP helpt, zodat je twintig jaar lang weet wat je moet doen. Zeker wanneer er sprake is van doordecentralisatie, wanneer de schoolbesturen zelf verantwoordelijk worden voor het gebouwen­bestand. Een IHP is juist dan een ideaal startmoment. Om te bekijken welke investeringen nodig zijn en hoe die worden bekostigd. Een IHP is dan een essentiële onderlegger voor breed gedragen afspraken. Zo kijk je ook bij doordecentralisatie naar haalbaarheid van je concrete opdracht. Anders kan het zo maar zijn dat je een oplossing maakt voor een verkeerd gedefinieerd vraagstuk. En dat zal niemands bedoeling zijn.’

Ook interessant

Meer weten over Integrale Huisvestingsplannen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug