17 oktober 2023

Het ontwerp gaat uit van een volledig houten constructie, waardoor wordt voldaan aan de hoge circulaire ambities van de gemeente. Er worden zoveel mogelijk circulaire, biobased materialen toegepast en het gebouw wordt demontabel, waardoor het een restwaarde behoudt. Dit gebouw zal van nature integreren met de natuur en zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarnaast dragen transparante gevels en groenvoorzieningen bij aan een aangename en gezonde werkomgeving.

Om deze circulaire ambities te realiseren werken we samen met het vaste ontwerpteam, bestaande uit: Ector Hoogstad, DOOR architecten, Nelissen ingenieursbureau, Peutz en IMd Raadgevende ingenieurs. Om de circulaire ambities waar te maken en de lat tijdens het proces steeds iets hoger te leggen, hebben we naast het vaste ontwerpteam diverse specialisten op het gebied van circulariteit betrokken (Buro Loo, Insert en Alba Concepts).

Toegevoegde waarde HEVO

  • Businesscase bestaande locaties/nieuwbouw.
  • Opstellen ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen.
  • Verdiepen ambities op circulariteit en borgen binnen de projectkaders.
  • Begeleiding architectenselectie en selectie overige adviseurs.
  • Voorzitter ontwerpfase, onder andere sturing op budget, risico’s, planning, informatie, organisatie en circulaire ambities.
  • Begeleiding aanbesteding uitvoerende partijen.
# #

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug