26 augustus 2020

HEVO, de verandermanagers in huisvesting

Huisvestingsprojecten gaan altijd gepaard met forse veranderingen. Vaak is een organisatie­verandering de aanleiding tot een huisvestingsproject, maar regelmatig is een nieuw huisvestingsproject ook de aanleiding om de visie, organisatie en dienstverlening tegen het licht te houden.

Deze situatie vereist dat de betrokken personen in huisvestingsprojecten kunnen denken in veranderprocessen. De omslag van de Ist- naar de Soll-situatie gaat namelijk altijd samen met onzekerheid en weerstand. Wat wordt de nieuwe visie en koers? Wat voor dienstverlening gaat komende jaren groeien en wat gaat afnemen? Zijn er organisatieonderdelen die afgestoten gaan worden, of samengevoegd? Gaan de werkprocessen veranderen? Wat betekent dit voor het personeel en imago? Waar en hoe willen we ons als organisatie vestigen? Hoe krijgen we een duurzame businesscase? Allemaal vragen die een rol spelen bij een veranderingsproces rondom huisvesting.

Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden. Betrokkenheid van mensen en een zo groot mogelijk draagvlak voor de noodzakelijke veranderingen is essentieel om te slagen. Maar hoe ontstaat er 'alignment' tussen de diverse doelstellingen en belangen?

Veranderingsprocessen zijn nooit alleen maar rationeel. Ze zijn juist vooral geladen met allerlei emoties. Veranderingen kunnen tot grote persoonlijke consequenties leiden met heftige reacties.
Om de veranderingen te kunnen begrijpen en accepteren is het noodzakelijk om een helder beeld te krijgen van de aanleiding van het veranderingsproces. Wat is het Burning Platform? Wat gebeurt er als we niets doen? Tevens moet de stip op de horizon duidelijk zijn. Waar willen we naartoe? Wat zijn de doelstellingen? En natuurlijk de strategie om de visie te realiseren. Hoe ziet de roadmap eruit om daar te komen? Welke keuzemogelijkheden zijn er? En wat zijn de consequenties?

Betrokkenheid van de organisatie bij de uitwerking van deze onderdelen is essentieel. Mensen willen gehoord worden en invloed uitoefenen op de toekomstscenario's. Hoe ziet het droomscenario eruit? Voor welk scenario bestaat draagvlak bij de stakeholders? Hoe ziet de businesscase eruit? Die invloed betreft niet alleen het WAT (wat doet de organisatie in de toekomst? welk scenario wordt gekozen? wat wordt er van mensen verlangd?), maar vooral ook het HOE (hoe moeten resultaten bereikt worden en welke autonomie heb ik daarover?)

Om de visie te realiseren is het nodig om alle relevante issues te vatten in een transitieplan, zoals met betrekking tot organisatie & dienstverlening, cultuur & gedrag, huisvesting & middelen, ICT en FM. Een integrale processturing is daarbij een voorwaarde, met intensieve communicatie.
Verbinding houden met de mensen en de organisatie en daarbij het veranderproces in samenhang organiseren en in beweging houden. Een ingewikkeld samenspel, maar o zo boeiend en noodzakelijk.

De adviseurs en procesmanagers van HEVO zijn gewend om in dit complex samenspel te opereren. En om daarbij zowel op bestuurlijk niveau als op de werkvloer actief te zijn om gezamenlijk in cocreatie tot gedragen plannen te komen. Gericht op gedegen inhoud en effectieve processen. Dat doen we bijvoorbeeld in strategische huisvestingsplannen.

Benieuwd hoe wij uw veranderproces omtrent huisvesting organiseren? We zijn erg nieuwsgierig naar uw situatie en kunnen hier geheel vrijblijvend over sparren.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug