31 maart 2022

Hybride samenwerken Stichting Carmelcollege Hengelo

Het bestuursbureau van Stichting Carmelcollege werkt sinds de coronapandemie vanuit huis. Het bestuursbureau heeft plannen gemaakt voor de terugkeer naar kantoor in het voorjaar van 2022.

Deze terugkeer naar kantoor vraagt om een herijking van het bestaande werkconcept, rekening houdend met de impact van de coronaperiode op het werken in de toekomst. Daarnaast is rekening gehouden met een bepaalde mate van groei. 

In de zomer van 2021 is met een afvaardiging van de medewerkers een visie op huisvesting en een visie op het hybride samenwerken ontwikkeld. Vanuit daar is gekeken naar de mogelijke implementatie van de visie op de korte termijn binnen de kaders van de bestaande huisvesting. 

Medewerkersbetrokkenheid is daarin een belangrijk aandachtspunt geweest om medewerkers mee te nemen en voor te bereiden op een andere manier van werken. Dit is onder andere gedaan door het uitzetten van een enquête binnen de organisatie. De visie op werken is gespiegeld aan de resultaten van de enquête. 

Uit de enquête bleek dat de meeste collega's ook in de toekomst naar een goede balans verlangen tussen thuiswerken, op kantoor werken of elders.

'De afgelopen tijd hebben de medewerkers veel thuisgewerkt. Hierdoor hebben ze kennisgemaakt en ervaring opgedaan met het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Uit de bureaubrede enquête bleek dat de meeste collega's ook in de toekomst naar een goede balans verlangen tussen thuiswerken, op kantoor werken of elders (bijvoorbeeld op de scholen). Medewerkers willen met name voor overleg en ontmoeting weer naar kantoor komen. Concentratiewerkzaamheden doen ze liever vanuit huis Algemene individuele werkzaamheden doen medewerkers graag zowel vanuit huis als op kantoor.'

In 2022 is de organisatie op een hybride manier gaan werken. Dat betekent dat het bestuursbureau opnieuw is ingericht en dat er goede richtlijnen zijn opgesteld rondom werken in het bestuursbureau. Die richtlijnen zijn vastgelegd in een werkwijzer. Jaarlijks wordt de werkwijzer geëvalueerd. Immers, het hybride werken is voor iedereen onbekend; als organisatie gaat men dit al lerend doen en wordt er bijgesteld waar nodig.

'We zoeken een goede balans in de combinatie van op kantoor werken, thuiswerken of elders. Per team wordt afgestemd hoeveel dagen je gemiddeld in de week op kantoor werkt en, indien jouw werk het toestaat en jij dit wilt, thuis of elders. Het is niet de bedoeling dat je structureel altijd thuis werkt of structureel altijd op kantoor.'

Onderdeel van de werkwijzer is een kantoorplanning. Een kantoorplanning is een weergave van de fysieke teamdagen. Dit overzicht is in overleg met de teams opgesteld. Het team hóeft dan niet per se op dat moment naar kantoor te komen, maar als de behoefte er is, dan is er op de afgesproken dagdelen ruimte voor dat team ter behoud van de teambinding. De teamdag staat ook in het teken van de teamactiviteiten die om een fysieke interactie vragen. 

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug