6 juni 2024

Hybride werken, waarbij medewerkers deels op kantoor en deels op afstand werken, is een populaire trend. De voordelen voor werknemers zijn duidelijk: meer flexibiliteit, een betere werk-privébalans en een verhoogd werkgeluk. Maar er is ook een keerzijde, vooral voor werkgevers: de sociale cohesie en spontane interactie tussen collega’s kunnen verminderen, wat invloed heeft op de kennis­deling en ontwikkelingen binnen het vakgebied waarin een organisatie opereert. Daarnaast staat huisvesting een groot gedeelte van de week leeg, wat, in een dichtbevolkt land als Nederland, waardevolle ruimte inneemt.

Om een goede balans te vinden tussen de voordelen voor de werknemer en de nadelen voor de werkgever, kiezen steeds meer organisaties voor hybride werken met meerwaarde: fysieke ontmoetingen in een inspirerende omgeving én de mogelijkheid om samen te werken met andere organisaties en faciliteiten te delen in hetzelfde gebouw. Zo blijft de menselijke interactie behouden, zelfs in een tijdperk van flexibel werken, terwijl er tegelijkertijd efficiënt wordt omgegaan met waardevolle ruimte.

De trend: fysieke ontmoetingen in een gedeeld kantoor of bedrijfsgebouw.

Samen kantoorruimte delen

Steeds meer organisaties erkennen de meerwaarde van het werken binnen één (kantoor)gebouw. Deze trend gaat verder dan simpelweg het delen van kantoorruimte. Het draait om het creëren van een inspirerende omgeving waarin ontmoeting, kruisbestuiving en cocreatie tussen organisaties centraal staan. Denk hierbij aan het delen van faciliteiten zoals vergaderruimten, het werkcafé, de keuken, ontspanningsruimten en concentratiewerkplekken. De nadruk ligt op het gezamenlijk gebruik van facilitaire voorzieningen en interactie, zelfs buiten reguliere kantooruren. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke borrels, workshops of trainingen.

Spontane kennisdeling en meer netwerken

Deze manier van werken stimuleert niet alleen creativiteit, maar ook het welzijn van medewerkers. Door interactie tussen diverse organisaties wordt samenwerking tussen mensen met verschillende werkterreinen en achtergronden gestimuleerd. Dit leidt tot een onverwachte kennisoverdracht met een unieke invalshoek, die in een formele samenwerking moeilijker tot stand komt. Deze innovatieve ideeën en kennisdeling resulteren vervolgens in meer betrokkenheid binnen iemands vakgebied en toenemend werkplezier op kantoor.

De voordelen van werken in één gebouw reiken verder dan de muren van het gebouw. Door daadwerkelijk de onderlinge samenwerking op te zoeken en optimaal gebruik te maken van de kansen die het werken in één gebouw biedt, kunnen organisaties hun netwerk uitbreiden, nieuwe doelgroepen bereiken en gezamenlijk maatschappelijke impact maken. Zo kan er bijvoorbeeld worden samengewerkt op het gebied van duurzaamheid of talentontwikkeling.

Daarmee gaat de genoemde samenwerking verder dan gebruikelijk is in een bedrijfsverzamel­gebouw, waar de samenwerking vaak moeilijk op gang komt vanwege ruimtebeperkingen en een one-size-fits-all benadering.

Het fysiek samenbrengen van meerdere bedrijven in één gebouw creëert een inspirerende werkomgeving waar ontmoeten en samenwerken centraal staan.

Efficiënt gebruik van waardevolle middelen

Het werken in één gebouw biedt niet alleen een oplossing voor de verminderde sociale cohesie, maar biedt ook kansen om op een efficiëntere manier om te gaan met de beschikbare ruimte. Bedrijven kunnen kosten besparen door faciliteiten zoals vergaderruimten en recepties te delen. Wanneer meerdere bedrijven één gebouw delen, leidt dit tot lagere overheadkosten, zoals huur en onderhoud. Bovendien kunnen faciliteiten worden aangeboden die een individuele organisatie wellicht niet alleen kan dragen, bijvoorbeeld een fitnessruimte of fysiotherapie op locatie.

Door faciliteiten te delen en efficiënter om te gaan met kantoorruimte, wordt er tevens een positieve bijdrage geleverd aan het milieu. Er zijn namelijk minder middelen nodig om werkend Nederland te huisvesten. Bovendien kan gezamenlijke inkoop van energie een duurzamere optie zijn.

De sleutel tot een bruisende (zakelijke) omgeving: samenwerken in één gebouw

Het concept van samenwerking binnen één gebouw vormt de basis voor het creëren van een levendige zakelijke omgeving. Wanneer verschillende bedrijven en professionals onder één dak samenkomen, ontstaat er een unieke dynamiek die niet alleen de sociale interactie stimuleert, maar ook een positieve invloed heeft op de gehele buurt/omgeving, zeker als er publiek toegankelijke functies zoals een koffiebar of lunchcafé onderdeel van uitmaken. Deze synergie zorgt voor een bruisende atmosfeer die de aantrekkelijkheid van het gebied als geheel verhoogt, waardoor het een gewilde locatie wordt voor zowel bestaande als potentiële nieuwe ondernemingen. Het is deze levendigheid die een gedeeld gebouw transformeert tot het kloppend hart van de omgeving.

Ook interessant

Meer weten over slimme kantooroplossingen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug