14 juni 2024

Voedingsbodem

Het idee van inclusieve steden, dorpen en wijken is dat iedereen er de ruimte krijgt om te wonen, werken en leven. Iedereen hoort erbij en kan zo lang mogelijk meedoen. Bijvoorbeeld door een lokaal netwerk van inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en verenigingen te vragen om zelfredzaamheid te ondersteunen. Maar het opzoeken van samenwerking begint al veel eerder. Bij een nieuwbouwontwikkeling in buurten, wijken of steden voeren we al in een vroeg stadium gesprekken met bewoners, gemeenten, woningcorporaties, ondernemers en maatschappelijke organisaties zoals scholen, welzijnsinstellingen, buurthuizen en bibliotheken. Door persoonlijke leefwerelden als uitgangspunt te nemen worden zij écht partner van de nieuwe ontwikkeling. Een goede voedingsbodem voor nieuwe relaties en gemeenschapszin. 

Ik geloof in een inclusieve samenleving, waarin ook mensen met een ondersteuningsvraag gewoon kunnen meedoen.

Meedoen en ontmoeten

Binnen de projecten van HevoFame staat de realisatie van geschikte woningen voor mensen met een zorg- of ondersteuningsbehoefte vaak centraal. Hun wereld wordt doorgaans steeds wat kleiner. Door op de juiste locatie een passend woonconcept te realiseren, zijn deze kwetsbare mensen zo goed mogelijk in staat om mee te blijven doen in hun eigen buurt, wijk of stad. En door dichtbij ontmoetingsmogelijkheden of winkels te realiseren, zorgen we ervoor dat die kleiner wordende wereld zo aangenaam mogelijk blijft. Als daar nog voorzieningen zoals een bibliotheek, buurthuis of multifunctionele accommodatie (MFA) bij komen wordt dat nog eens extra versterkt.

Sociale cohesie

Om vitale steden, dorpen en wijken te realiseren, zijn fysieke ontmoetingsplekken zoals een buurthuis of MFA van groot belang. Deze faciliteiten brengen diverse maatschappelijke functies samen - van onderwijs en cultuur tot zorg en recreatie - en bevorderen zodoende de sociale cohesie en inclusiviteit. Naast ontmoeting en meedoen zijn zelfredzaamheid en omkijken naar elkaar belangrijk. In vitale steden, dorpen en wijken worden al deze aspecten op een natuurlijke manier samengebracht en gestimuleerd. Want een hoge mate van lokale zelfredzaamheid en gemeenschapszin zijn nodig om iedereen zo lang mogelijk te laten meedoen en dat heeft een heel positief effect op de leefwereld van mensen met en zonder een zorg- of ondersteuningsbehoefte.

Vertrouwd en veilig

De (woon)gebouwen die wij realiseren staan niet op zichzelf. Ze bevinden zich in een stad, dorp of wijk waar mensen een sociaal netwerk hebben. Door dit netwerk te activeren en ervoor te zorgen dat ook kwetsbare mensen zo lang mogelijk actief kunnen deelnemen, creëren we een vertrouwde en veilige omgeving. Een omgeving waar zij kunnen wonen, werken en ontmoeten. Waar zij een prettig leven leiden in hun eigen, levendige stad, dorp of wijk.

René Lolkema is partner bij HEVO en werkt dagelijks aan de haalbaarheid van projecten op het snijvlak van wonen, ontmoeten, welzijn en zorg bij HevoFame. René is gespecialiseerd in het bevorderen van samenwerking tussen woningcorporaties en zorgorganisaties, planologie en contractvorming. HevoFame is als merklabel voor de woonzorgmarkt onderdeel van HEVO.

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2024.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug