24 januari 2023

Zeven schoolbesturen en de gemeente Oosterhout hebben maandag 23 januari jl. een handtekening gezet onder een plan voor onderwijshuisvesting, dat de komende twintig jaar de leidraad zal zijn voor de investeringen in schoolgebouwen. Het Integraal Huisvestingsplan 2022-2042 (IHP) heeft zijn werking op vrijwel alle scholen in Oosterhout en de kerkdorpen.  

Het IHP beschrijft de ambitie die de gemeente en de schoolbesturen hebben op het gebied van onderwijshuisvesting (en het klimaat in die gebouwen). 

Twintig jaar

Voor het eerst bevat het plan een doorkijk in de benodigde investeringen in onderwijsgebouwen voor de komende twintig jaar. De eerste investeringen in de komende periode zijn aanzienlijk, omdat diverse schoolgebouwen aan het eind van hun levensduur zitten. Naarmate de tijd vordert wordt de planning overigens flexibeler. Concreet gaat de gemeente voortvarend aan de slag met de voorbereidingen voor (ver)nieuwbouw van het Hanze College; er wordt gewerkt aan de uitbreiding van de Marcoen in Dorst en ook de eerste fase Ontdekking/Menorah loopt. 

Onderwijspersoneel en leerlingen moeten een goede plek hebben om te werken en te leren. Daarom vinden wij duurzame, flexibele en gezonde schoolgebouwen belangrijk. De gemeente investeert de komende jaren fors (€ 46,5 miljoen) in goede schoolgebouwen en is bereid om extra te investeren in een fris binnenklimaat en volledig energieneutrale gebouwen. Guus Beenhakker, wethouder Onderwijs

Gezamenlijk

Het proces om te komen tot een nieuw Integraal Huisvestingsplan is begin 2022 gestart. Dit traject is gezamenlijk doorlopen met de schoolbesturen van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Het traject is begeleid door HEVO. Tijdens diverse bijeenkomsten met de schoolbesturen is gesproken over keuzes en prioriteiten van de investeringen in schoolgebouwen. Het gezamenlijk opstellen van het IHP heeft geleid tot een gedragen plan, waarmee alle schoolbesturen die actief zijn in Oosterhout hebben ingestemd. Eerder heeft de gemeenteraad al met het plan ingestemd.

Een aantal enthousiaste bestuurlijke reacties

Guus Beenhakker (wethouder onderwijs): 
'We hebben nu voor een langere periode een gezamenlijke uitvoeringsagenda in handen. De schoolbesturen kunnen aan de slag met de voorbereidingen. De gemeente verstrekt de benodigde budgetten, waarna we scholen kunnen gaan bouwen of verbouwen.'

Niels Brans (voorzitter College van bestuur Delta-onderwijs):
'Wij zijn blij dat er met het IHP door de gemeente fors wordt geïnvesteerd in toekomst­bestendige schoolgebouwen. Delta heeft de duidelijkheid over de planning aangegrepen om zelf in 2023 een miljoen euro extra te investeren in klimaatmaatregelen op de scholen. Ook gaan we doorpakken op nog meer samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang onder een dak.'

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug