9 november 2023

Esther Arensman (projectleider/adviseur HEVO) interviewde Michiel Otto (directeur HEVO). Het interview is gepubliceerd in het Trendboek 2023 - Samen maken wij de toekomst bespreekbaar - van NRP Academie.

Esther: ‘Hoe ziet de bouwwereld eruit in 2050 en wat zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van nu?’

Michiel: ‘In 2050 staat er een andere generatie aan het roer. Bij hen is duurzaamheid vanzelfsprekend, zeker omdat zij klimaatverandering daadwerkelijk meemaken in hun leven. Nu moeten wij duurzaamheid nog agenderen bij opdrachtgevers, maar in 2050 is het gedachtepatroon veranderd en wordt er verantwoordelijkheid genomen. Je kunt niet alles terugrekenen naar een financieel haalbare businesscase tegen de huidige financiële uitgangspunten. Op een gegeven moment heeft iets een maatschappelijke waarde. De financiers zullen tegen die tijd ook hoge eisen stellen aan duurzaamheid en circulariteit, wat inmiddels gemeengoed is geworden. Dus we moeten enerzijds intrinsiek gemotiveerd zijn om stappen te maken, en anderzijds veranderen de financiële kaders ook in de goede richting. Ook nu zien we overigens al moedige opdrachtgevers en ontwerpers. Kijk bijvoorbeeld naar de zeer circulaire nieuwbouw van BioPartner 5 in Leiden: nu nog uniek, in de toekomst vanzelfsprekend. 

Qua technologische ontwikkelingen verandert de bouwplaats in een assemblageplaats. De bouwplaats is volledig geëlektrificeerd met ‘just in time’-leveringen en ondersteuning door bijvoorbeeld exo-skeletten. Dat maakt het werk gezonder en veiliger. Daarbij zal ook kunstmatige intelligentie (AI) ons ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het trekken van conclusies op basis van enorme hoeveelheden data, kennis en creativiteit en deze vervolgens te ontsluiten. Of bij het doorrekenen van constructies of scenario’s, of het visualiseren van gedachten en ideeën om creatiever met bestaand vastgoed om te gaan.

Daarbij kijkt de 2050-generatie anders naar wat belangrijk is op maatschappelijk vlak en in samenwerkingen. Hierbij is hopelijk ook meer sprake van diversiteit in kleur en gender. Nu moet een vergroting van diversiteit vaak nog verantwoord worden. Maar meer diversiteit leidt ook tot een andere beoordeling van wat waardevol is. De criticasters zijn tegen die tijd wel uitgefaseerd.’

Hopelijk is er in 2050 meer sprake van diversiteit in kleur en gender. Nu moet een vergroting van diversiteit vaak nog verantwoord worden. Maar meer diversiteit leidt ook tot een andere beoordeling van wat waardevol is. Michiel Otto
Esther: ‘Welke rol speelt bestaand vastgoed daarin?’

Michiel: ‘Tegen de tijd van 2050 is er veel vastgoed beschikbaar geworden. Dat biedt ruimte voor herbestemming. Daarbij is de constructie van een gebouw heel belangrijk. Vanaf de jaren 70, 80 en 90 zijn we meer met vrije kolommenstructuren gaan werken, waardoor we de herbestemming op een flexibele, modulaire manier kunnen inrichten. 

Tegen die tijd zijn we beter in staat om nieuwe functies toe te kennen en kansen te zien. Daarbij gaat AI ons ook helpen. Bijvoorbeeld in het doen van historisch onderzoek, waarin het proces versneld kan worden en een architect (gemakkelijker) keuzes kan maken. Vanuit een database met materialenpaspoorten kunnen matches gemaakt worden tussen donorgebouwen en ontwerpen voor nieuwe ingrepen. Daarmee wordt ‘nieuw’ gecreëerd vanuit bestaande voorraad uit de omgeving.’

Esther: ‘Wat moeten we morgen anders doen?’

Michiel: ‘We moeten duurzaamheid en circulariteit vroeg blijven agenderen en geen genoegen nemen met wettelijke normen en zogenaamd realisme omdat het niet gefinancierd kan worden. Er is geen keuze, we moeten dit gewoon doen. Daarbij is er voor iedereen een mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Hierin moeten we ons bewust zijn van onze rol en ons hiernaar gedragen. Als adviseur moeten we ons realiseren dat we veel invloed hebben, juist omdat we vroeg in het bouwproces actief zijn en we met lef een weerwoord kunnen bieden. Daarbij is het belangrijk hoe je adviseert: standvastig en overtuigend.’

Esther: ‘Welke rol heeft HEVO?’

Michiel: ‘Als HEVO hebben wij een verantwoordelijkheid in het ontsluiten van kennis. Aangezien wij als adviseurs, ontwikkelaars en projectmanagers vroeg in een bouwproces betrokken zijn, kunnen wij zaken die voor de toekomst belangrijk zijn tijdig agenderen. 

Hierin is het creëren van vertrouwen erg belangrijk. Vertrouwen dat we allemaal dezelfde belangen dienen op weg naar een duurzame toekomst in 2050.’

Esther: Wat is de rol van NRP?

Michiel: ‘De rol van NRP is om netwerken te verbinden en kennis te bevorderen tussen partners in het bouwproces.’

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug