20 augustus 2019

Renovatieproblemen scholen door onduidelijke wetgeving

Onduidelijke regels leiden tot veel financieel getouwtrek tussen gemeenten en scholen bij de renovatie van scholen. Het is namelijk niet duidelijk wie moet opdraaien voor renovatiekosten en dat kan ertoe leiden dat noodzakelijke opknapbeurten worden uitgesteld. Dat zegt de PO-raad tegen BNR.

'We hebben een vrij grote schoolvoorraad uit de jaren 60, 70 en 80. Een deel daarvan is toe aan een ingreep', zegt Gerhard Jacobs (partner HEVO, de organisatie die scholen adviseert over deze kwestie). 'Strikt op de regelgeving is er een hiaat waardoor onduidelijk is wie de kosten moet dragen.' HEVO heeft namens VNG, PO-raad en VO-raad een voorstel bij het ministerie van Onderwijs ingediend waarbij renovatie als alternatief voor vervangende nieuwbouw in de regelgeving wordt opgenomen.

Klik hier voor het beluisteren van het interview.

De voorgestelde wetswijzigingen in het kort

  1. De huidige jaarcyclus waarin gemeenten en schoolbesturen overeenkomen welke gebouwen moeten worden vervangen of gerenoveerd, maakt plaats voor een Integraal Huisvestingsplan met een looptijd van minimaal zestien jaar. Voor de gebouwen die de eerstkomende vier jaar op de rol staan, vormt dit plan meteen de beschikking. Door deze wijziging weten scholen en gemeenten beter waar ze aan toe zijn.
  2. Naast nieuwbouw is renovatie aan het einde van de levensduur van een gebouw nu ook een keuze die valt onder de reguliere huisvestingsvoorziening. Daar hoort een handreiking met een rekentool bij, die nog in ontwikkeling is. Wel is er al een afwegingskader ‘renovatie of nieuwbouw’ beschikbaar.
  3. Schoolbesturen mogen ook zelf investeren in het gebouw en profiteren van financieel voordeel. Dit prikkelt hen om slim met geld om te gaan en bevordert duurzaamheid. Op dit moment is het schoolbesturen wettelijk niet toegestaan om te investeren in gebouwen, al maakte de vorige staatssecretaris een uitzondering op investeringen die zichzelf binnen ‘redelijke tijd’ terugverdienden.


Lees verder: concretisering huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug