19 april 2023

HEVO heeft de opdracht gekregen om de nieuwbouw van het IKC middels Risicodragend Projectmanagement te verzorgen, waarbij zekerheid op prijs, planning en kwaliteit van het project wordt gecombineerd met een grote invloed op het proces. De oplevering en ingebruikname staan gepland voor medio 2025.

HEVO | Ondertekening RPM-overeenkomst IKC Loosdrecht

Roel Hoogendoorn, bestuurder Talent Primair (rechts) en Henrie van den Berg, HEVO (links) ondertekenen contract Risicodragend Projectmanagement

Duurzaam schoolgebouw

Deze opdracht biedt de kans om duurzame, toekomstbestendige huisvesting voor het openbaar onderwijs in Nieuw-Loosdrecht te realiseren. In het nieuwe IKC worden gehuisvest:
•    Jenaplanschool De Sterrenwachter.
•    Openbare basisschool De Linde.
•    Kinderopvang Eigen & Wijzer.
•    Consultatiebureau van Jeugd & Gezin.
De nieuwbouw zal plaatsvinden op de huidige locatie van De Sterrenwachter en De Pinkenstal. Voor alle functies zal een deel nieuwbouw gerealiseerd worden op de huidige plek van De Sterrenwachter en wordt een groot deel van De Pinkenstal verbouwd. 

Het IKC wordt een comfortabele plek om te leren en te werken. Een plek waar alles gaat om de ontwikkeling van het kind.

Gebouw sluit naadloos aan op onderwijsvisie

In de nieuwbouw zullen onderwijs en opvang samenwerken vanuit één aansturing en 'onder één dak’. De wens om samen te werken in een IKC komt onder andere voort uit de veranderingen door Passend Onderwijs en vanuit de gedachte om de doorlopende ontwikkeling en de doorlopende (leer)lijn voor kinderen te stimuleren.

De focus ligt op een brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Het IKC richt zich zowel op de cognitieve als sociale en brede ontwikkeling van de kinderen. Er wordt sterk ingezet op taal-, reken- en leesonderwijs. Daarnaast worden er vakken aangeboden waarin andere kennis en vaardigheden worden opgedaan, zoals muziek, kunst, gym en drama. Op deze manier worden de kinderen breed ontwikkeld en kunnen zij hun talenten benutten.

Kenmerken van duurzame nieuwbouw

•    Heeft een laag energieverbruik.
•    Is aardgasvrij.
•    Heeft een gezonde luchtkwaliteit.
•    Heeft aangename temperatuur.
•    Heeft voldoende daglicht.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug