10 december 2021

Naast een aantal kleine wijzigingen en verbeteringen, zijn een tweetal onderdelen geheel herzien. Allereerst is het nieuwe Programma van Eisen Frisse Scholen van RVO volledig verwerkt in de kosten. Dit betekent wel dat er nogal wat verschuivingen in kosten plaats hebben gevonden én dat de gemiddelde kosten omhoog zijn gegaan.

Verder is de nieuwe versie van het Kwaliteitskader Huisvesting van Ruimte OK, werkversie 2021 verwerkt.

Het HEVO-kwaliteitsadvies is ook geactualiseerd aan de hand van het aangepaste PvE Frisse Scholen. In de kostenconfiguratoren is dit in de kosten terug te vinden.

Verder lezen

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug