Menu

Aanbestedingsprocedures

Een belangrijke fase in het bouwproces

Een goed uitgevoerde aanbesteding brengt u in contact met marktpartijen die passen bij uw huisvestingsplannen en bij uw organisatie. Ook legt het een goede basis voor het vervolg van het proces. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan.

U kunt bij ons terecht met vragen of voor advies. Ook kunnen we voor u een volledige aanbestedingsprocedure opzetten en uitvoeren. Wanneer wij het voor u doen weet u zeker dat u zich aan de regels houdt en tegelijkertijd het maximale resultaat behaalt.

Bijkomend voordeel is dat we op die manier voor u een goede basis leggen met een eenduidige formulering van uitgangspunten.

Zit u in een lopende aanbestedingsprocedure en wilt u daarin meer inzicht of zekerheid? Dan kunnen we voor u de procedure en de selectie- en gunningsdocumenten beoordelen; een soort second opinion.

Onze bevindingen vatten we samen in een heldere rapportage die we u toelichten

Zo worden eventuele juridische risico´s duidelijk en zorgt u voor eenduidige en op elkaar afgestemde aanbestedingsdocumenten.

Een aanbesteding is op die manier geen struikelblok, maar iets waarmee u juist verder komt.

Willem Adriaanssen

Kunnen wij u hierbij van dienst zijn?

Neem dan contact op met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6 409 511