Menu

Excursies, lezingen of workshops over onderwijshuisvesting

HEVO organiseert op verzoek voor groepen een excursie, workshop, lezing of een combinatie hiervan. Hierbij kunt u denken aan een bezoek aan scholen, IKC's en/of multifunctionele accommodaties die hun tijd vooruit zijn. Schoolvoorbeelden in architectonisch opzicht, maar ook voorbeelden van bijzondere brede scholen, CO2-neutrale gebouwen, scholen met een eigentijdse uitstraling passend bij de onderwijsfilosofie.

De excursies kunnen bijdragen aan het verscherpen van uw onderwijsvisie of inspiratie bieden ter voorbereiding op het opstellen van een wensen-/eisenpakket voor (ver)nieuwbouw of renovatie. U kunt hierbij denken aan:

  • Specifieke onderwijskundige concepten of vormen zoals jenaplanonderwijs, montessorionderwijs etc. Ook voorbeelden van scholen met twee vormen van onderwijs, waar flexibiliteit is gewaarborgd door multifunctionele ruimten en gewerkt wordt met leerpleinen en lokalen die aan te passen zijn aan de behoefte.
  • Mogelijkheden om schoolgebouwen te verduurzamen.
  • Historisch perspectief, zoals schoolgebouwen in monumentale panden.
  • Thematisch perspectief, zoals duurzaamheid, binnenklimaat etc.
  • De functionele hoek: voormalige ambachtsscholen, hogescholen, primair, speciaal of voorgezet onderwijs.
  • Multifunctionele accommodaties, zoals het onderbrengen van meerdere functies in één gebouw, bijvoorbeeld meerdere onderwijsconcepten, buurthuis, peuterspeelzaal en sport.

Wij maken op basis van uw wensen een passend programma. De excursies, workshops of lezingen (of een combinatie) worden altijd begeleid door experts op het betreffende gebied.

Linda Kröse

Laten wij onderzoeken of wij aan uw wens kunnen voldoen.

Neem dan contact op met Linda Kröse, telefoon (073) 6 409 409