Menu

Kostenmanagement

Het beheersen van de kosten (gebouw en techniek) is een van de belangrijkste beheersmaatregelen bij het ontwerp en de realisatie van een bouwproject. Kostenmanagement is een uitgesproken expertise van HEVO. We zijn resultaatverantwoordelijk voor de bouwprojecten van talloze opdrachtgevers.

Voor u als eigenaar of gebruiker is het van belang dat ook de exploitatiekosten van uw huisvesting binnen aanvaardbare grenzen blijven. Naast het beheersen van bouw -en investeringskosten zijn de specialisten van het expertisecentrum in staat om tijdens het ontwerptraject inzicht te geven in de effecten op de exploitatie door toepassing van de beoogde materialisatie en installatieconcepten. Dit inzicht maakt het mogelijk om weloverwogen keuzes te maken en tijdens de ontwerpfase te sturen naar een optimum.

Wij kunnen u vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase van uw huisvesting adviseren op het gebied van:

  • Bouw- en investeringskosten (ramingen, directiebegrotingen).
  • Controle van meer- en minderwerk.
  • Inzichtelijk maken van exploitatiekosten (onderhoud, schoonmaak en energie).