Kostenmanagement

Binnen projecten spelen financiën een cruciale rol. Zeker in relatie tot de beschikbare tijd en de verwachte kwaliteit van het project. Het beheersen van de kosten (gebouw en techniek) is een van de belangrijkste beheersmaatregelen bij het ontwerp en de realisatie van een bouwproject.

HEVO is dé expert als het gaat om kostenmanagement. We zijn resultaatverantwoordelijk voor de bouwprojecten van talloze opdrachtgevers. We waarborgen de beste prijs-/kwaliteit-/prestatie­verhouding voor de gehele levenscyclus van het project én denken mee over het realiseren van de hoogst haalbare binnen de kaders.

Het binnen aanvaardbare grenzen blijven van de exploitatiekosten is van belang. Naast het beheersen van bouw -en investeringskosten kunnen onze specialisten tijdens het ontwerptraject inzicht geven in de effecten op de exploitatie door toepassing van de beoogde materialisatie en installatieconcepten. Dit inzicht maakt het mogelijk om weloverwogen keuzes te maken en tijdens de ontwerpfase te sturen naar een optimum.

Onze kostendeskundigen kunnen u vanaf de initiatieffase tot en met de nazorgfase van uw huisvesting adviseren op het gebied van:

  • Begeleiding van de financiële aspecten binnen projecten, zoals bouw- en investeringskosten (ramingen, directiebegrotingen) en financieringslasten.
  • Controle van meer- en minderwerk.
  • Inzichtelijk maken van exploitatiekosten (onderhoud, schoonmaak en energie).

Ook interessant

Meer weten over kostenmanagement?

Neem dan contact op met:

Bel me terug