Feestelijke opening Tolzicht en Tolhuys

19 apr 2023
17 april jl. was de feestelijke opening van de gerenoveerde gebouwen Tolzicht en Tolhuys in Brummen! Vanuit de visie ‘Van verblijf naar wonen’ zijn de afgelopen jaren plannen uitgewerkt waarbij het traditionele verpleeg-/verzorgingshuis Tolzicht is herontwikkeld naar Beschermd Wonen voor mensen met een intensieve ondersteuningsvraag. 
 

Daarbij is het restaurant omgebouwd naar wooneenheden en zijn buurtjes gecreëerd met centraal daarin buurtkamers waar activiteiten plaatsvinden. Ook de verkeersruimten zijn grondig herontwikkeld waarbij rekening is gehouden met additionele daglichttoetreding. Aan de gevels zijn bij de buurtkamers buitenruimten/balkons gecreëerd en de kleurstelling is veranderd. Een deel van de buitenruimte is opnieuw ontworpen en aangelegd. Ook het naastgelegen Tolhuys, waar mensen wonen met een Plus, heeft een metamorfose ondergaan.

Vanzelfsprekend zijn er duurzaamheidsmaatregelen getroffen, naast het feit dat hergebruik van een bestaand gebouw in zichzelf al duurzaam is. ♻

Bijkomende uitdaging was dat de bewoners tijdens de verbouwing zijn blijven wonen in de panden. Daarom extra veel respect voor de bewoners, zorgmedewerkers en familie. 

HevoFame heeft zorgorganisatie Riwis Zorg & Welzijn - die het Beschermd Wonen huurt van woningcorporatie Veluwonen – begeleid in de totale planvorming waarvan ook onderdeel waren de visievorming, financiële haalbaarheid, programma’s van eisen, contactering, etc.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug