Menu

Nieuwbouw Praktijkschool De Brug Zaltbommel

Praktijkschool De Brug Zaltbommel

De meest effectieve manier om voor een goede leeromgeving te zorgen, is door de gebruiker van het gebouw zelf de regie te geven. Met de afgesproken doordecentralisatie trok het schoolbestuur van Praktijkschool De Brug zelf aan de touwen voor wat betreft de nieuwbouw van de praktijkschool.

Opdrachtgever
Praktijkschool De Brug Zaltbommel

Rol HEVO
Definitiefase, selectie ontwerpende en uitvoerende partijen, projectmanagement, kostenmanagement, risicomanagement

Brutovloeroppervlakte (bvo)
1.650 m²

Start bouw
1 september 2020

Oplevering
23 juni 2021

Ingebruikname
2021

Architect
Schaap en Sturm Architecten Roosendaal

Constructeur
Archimedes Eindhoven

Bouwfysisch adviseur
ZRi Den Haag

Installatieadviseur
Klictet Waalwijk

Het voormalige pand van Praktijkschool De Brug bleek verouderd en veel te groot. Enerzijds werd de overcapaciteit aan vierkante meters in het gebouw als fijn ervaren, maar anderzijds was het gebouw exploitatietechnisch ongunstig. De onderwijsvisie werd ingepast binnen de huisvesting. Door voor nieuwbouw te kiezen ontstond de kans om de huisvesting dienend te maken aan de onderwijsvisie. 

Onze opdracht was om binnen de (financiële) projectkaders een maximaal duurzaam schoolgebouw te ontwerpen en realiseren dat optimaal aansluit op de onderwijsvisie en minimaal voldoet aan de BENG-eisen. Daarvoor hebben wij onder andere de technische eisen uitgewerkt en de aanbestedingen voor de ontwerpende en uitvoerende partijen georganiseerd.

Het schoolbestuur koos na de definitiefase voor Risicodragend Projectmanagement. Opvolgend op dit besluit is samen met de school de architect geselecteerd. De winnende architect, Schaap en Sturm architecten, heeft de termen passend onderwijs, 'onderwijs op maat' en adaptief onderwijs (dus flexibel kunnen zijn) onderdeel laten uitmaken van het uiteindelijke ontwerp.

Het uiteindelijke ontwerp is samen met het schoolteam en het schoolbestuur tot stand gekomen. Het nieuwe schoolgebouw bestaat uit verschillende theorie- en praktijklokalen. Er zijn lokalen voor groenonderhoud, hout- en metaalbewerking, horeca en verzorging gerealiseerd. Er is een lunchroom die wordt gerund door de leerlingen en een winkel die ook toegankelijk is voor gasten van buitenaf. De school is als een compact gebouw vormgegeven, zonder een blokkendoos te worden. Alle theorie- en praktijklokalen en andere ruimten zijn gesitueerd rondom een centrale kern, de aula.

De school gaat samen met het buitenterrein een mooie synthese aan waarbij bijvoorbeeld het praktijklokaal Plant en Dier logisch overgaat in de moestuin en het lokaal Metaal juist heel handig grote stukken materiaal kan lossen.

Daarnaast is er buiten meer dan genoeg groene ruimte voor de leerlingen om fijn te verblijven.

De huisvesting kenmerkt zich door:

  • Een omgeving waarin talent en vakmanschap worden gemotiveerd.
  • Een veilige thuishaven, met sfeer en eigenheid.
  • De school staat midden in de maatschappij, laat zien waar zij voor staat en is daar trots op.
  • Een duurzame huisvesting, die toekomstbestendig is op het gebied van energieverbruik (BENG), materialisatie en nieuwe onderwijsvormen.
  • Er is zichtbaar voor de buitenwereld wat er binnen de school geleerd wordt.
  • Een uitdagende en inspirerende omgeving, zowel binnen als buiten, die aanzet tot nieuwe inzichten, en uitdaagt de onderzoekende kant in kinderen naar boven te halen.

Een gebouw dat samenwerken mogelijk maakt en stimuleert dit te blijven doen.

De Brug is een school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs waarbij leerlingen worden voorbereid op een directe instroom op de arbeidsmarkt. De praktijkschool wil daarmee een brug slaan tussen haar leerlingen en de maatschappij. Met 110 leerlingen is het een relatief kleine school. Iedere leerling wordt intensief begeleid richting zijn of haar toekomst. Daarnaast mag de school al 3 jaar op rij de titel van Excellente School dragen.

Foto oplevering
Artist-impressions: Schaap en Sturm Architecten Roosendaal
Sander Barentsz

Meer weten?

Neem dan contact op met Sander Barentsz, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's