#

Praktijkschool De Brug
Zaltbommel

Lees meer
Locatie
Zaltbommel
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw praktijkschool

Kenmerkend

Huisvesting dienend aan de onderwijsvisie

Opdrachtgever
Praktijkschool De Brug Zaltbommel

Rol HEVO
Definitiefase, selectie ontwerpende en uitvoerende partijen, projectmanagement, kostenmanagement, risicomanagement

Brutovloeroppervlakte (bvo)
1.650 m²

Start bouw
1 september 2020

Oplevering
23 juni 2021

Ingebruikname
2021

Architect
Schaap en Sturm Architecten Roosendaal

Constructeur
Archimedes Eindhoven

Bouwfysisch adviseur
ZRi Den Haag

Installatieadviseur
Klictet Waalwijk

Fijne kleinschalige school waar de leerlingen zich thuis voelen.

De meest effectieve manier om voor een goede leeromgeving te zorgen, is door de gebruiker van het gebouw zelf de regie te geven. Met de afgesproken doordecentralisatie stond het schoolbestuur van Praktijkschool De Brug zelf aan het roer voor wat betreft de nieuwbouw van haar school.

Het voormalige pand van Praktijkschool De Brug bleek verouderd en veel te groot. Enerzijds werd de overcapaciteit aan vierkante meters in het gebouw als fijn ervaren, maar anderzijds was het gebouw exploitatietechnisch ongunstig. De onderwijsvisie werd ingepast binnen de huisvesting. Door voor nieuwbouw te kiezen ontstond de kans om de huisvesting dienend te maken aan de onderwijsvisie.

Opdracht

Onze opdracht was het schoolbestuur te ondersteunen bij de onderhandeling met de gemeente om te komen tot een nieuwe locatie en een realistisch budget voor het nieuwe schoolgebouw. Vervolgens hebben wij, samen met een afvaardiging van de school, het Programma van Eisen opgesteld. De kaders zijn vastgelegd om een maximaal duurzaam schoolgebouw te ontwerpen en te realiseren dat optimaal aansluit op de onderwijsvisie en minimaal voldoet aan de BENG-eisen. 

Het schoolbestuur koos na de definitiefase voor Risicodragend Projectmanagement. Opvolgend op dit besluit is samen met de school de architect geselecteerd. De winnende architect, Schaap en Sturm architecten, heeft de termen passend onderwijs, ‘onderwijs op maat’ en adaptief onderwijs (dus flexibel kunnen zijn) onderdeel laten uitmaken van het uiteindelijke ontwerp.

Foto oplevering

Nieuwbouw

Het uiteindelijke ontwerp is samen met het schoolteam en het schoolbestuur tot stand gekomen. Het nieuwe schoolgebouw bestaat uit verschillende theorie- en praktijklokalen. Er zijn lokalen voor groenonderhoud, hout- en metaalbewerking, horeca en verzorging gerealiseerd. Er is een lunchroom die wordt gerund door de leerlingen en een winkel die ook toegankelijk is voor gasten van buitenaf. De school is als een compact gebouw vormgegeven, zonder een blokkendoos te worden. Alle theorie- en praktijklokalen en andere ruimten zijn gesitueerd rondom een centrale kern, de aula.

Het schoolgebouw gaat samen met het buitenterrein een mooie synthese aan waarbij bijvoorbeeld het praktijklokaal Plant en Dier logisch overgaat in de moestuin en bij het lokaal Metaal juist heel handig grote stukken materiaal gelost kunnen worden.

Daarnaast is er buiten meer dan genoeg groene ruimte voor de leerlingen om fijn te verblijven.

Praktijkschool De Brug is gesitueerd op een onderwijscampus. De school is voorbereid op de samenwerking met het nieuw te realiseren Kentalis Compas College waar jongeren die doof of slechthorend zijn onderwijs krijgen. Op deze manier kan inclusiever onderwijs worden gerealiseerd.

Kenmerken huisvesting

  • Een omgeving waarin talent en vakmanschap worden gemotiveerd.
  • Een veilige thuishaven, met sfeer en eigenheid.
  • De school staat midden in de maatschappij, laat zien waar zij voor staat en is daar trots op.
  • Een duurzame huisvesting, die toekomstbestendig is op het gebied van energieverbruik (BENG), materialisatie en nieuwe onderwijsvormen.
  • Er is zichtbaar voor de buitenwereld wat er binnen de school geleerd wordt.
  • Een uitdagende en inspirerende omgeving, zowel binnen als buiten, die aanzet tot nieuwe inzichten, en uitdaagt de onderzoekende kant in kinderen naar boven te halen.
  • Ondersteunende installaties voor auditief beperkte leerlingen.
  • Een gebouw dat samenwerken mogelijk maakt en stimuleert dit te blijven doen.

Ook interessant

Het project Praktijkschool De Brug Zaltommel is opgenomen in ons boek '40 jaar onderwijs­huisvesting door HEVO'.

Praktijkschool De Brug

De Brug is een school voor praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs waarbij leerlingen worden voorbereid op een directe instroom op de arbeidsmarkt. De praktijkschool wil daarmee een brug slaan tussen haar leerlingen en de maatschappij. Met 110 leerlingen is het een relatief kleine school. Iedere leerling wordt intensief begeleid richting zijn of haar toekomst. Daarnaast mag de school al 3 jaar op rij de titel van Excellente School dragen.

# #

Fotografie: Schaap en Sturm Architecten Roosendaal

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug