Menu

18 maart 2019

Blog: ‘Het klimaat’, maar dan concreet

Klimaatconferentie, klimaatakkoord en klimaattafels… Rond de jaarwisseling was er een enorme drukte rondom het klimaat. Drukte, maar helaas te weinig concrete ambities. Het voelt persoonlijk als het doorspelen van de hete aardappel. Daarom vind ik het ook prima dat de klimaatspijbelaars van zich lieten én laten horen. Zij zijn immers als toekomstige eigenaars van onze planeet de dupe van onze besluiteloosheid en gebrek aan daadkracht. Daarom vond ik het ook fantastisch om 30.000 mensen bij de Klimaatmars in Amsterdam te zien op 10 maart jl. Zij tonen dat de samenleving in actie komt.

Waarom is het toch zo moeilijk voor de politiek om zonder gezichtsverlies uit te leggen dat ingrijpen noodzakelijk is. Op welk niveau en met welke impact dit gebeurt, is uiteraard aan de politiek zelf om te beslissen. Politieke kleur is onvermijdelijk en daar is niets mis mee. Echter, objectief informeren hoort hier ook bij. Nog steeds zijn er partijen die ontkennen dat klimaatverandering werkelijkheid is. En natuurlijk is de mens niet de enige beïnvloeder van de natuur, maar wel een hele belangrijke.

Een beter milieu begint bij jezelf.

Een slogan die nog altijd stand houdt, waarbij ‘jezelf’ breed uitlegbaar is. Natuurlijk, in de privésfeer is veel winst te behalen. Bewuster eten, kritisch omgaan met thermostaat, een waterton onder de hemelwaterafvoer, duurzaam reizen. Maar ook de bouw- en vastgoedsectoren in Nederland kunnen het voortouw nemen. Dat blijkt wel uit de aanbevelingen van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Vandaar ook dat ik met enthousiasme uitkijk naar de uitkomsten van de sectorale routekaarten (die van gemeenten en het hoger onderwijs zijn in de maak). Die kunnen spin-off geven richting commercieel vastgoed of woningbouw. Ook is het zeer interessant om te zien of deze routekaarten onderling veel verschillen laten zien. Laten we daarom deze routekaarten vooral omarmen en als doorstart zien voor klimaatverbetering. De volgende klimaatconferentie COP25 is pas eind van het jaar…

Ik vind het inspirerend om uit zoveel verschillende hoeken van bouwend Nederland de kritieken op de bijgestelde BENG-eisen te lezen. Bouwers, adviseurs, corporaties;

Vrijwel alle partijen vinden de voorgenomen BENG-eisen niet scherp genoeg.

Zie bijvoorbeeld de brief aan de Tweede Kamer, of de reactie van de Lente-akkoord partijen. Hoewel het mij nog niet concreet voor ogen staat wat de impact van de gewijzigde concept BENG-eisen is op utiliteitsbouw, lijkt verdere aanscherping van de eisen mij logisch. Uiteindelijk is het doel om de nieuwbouw energieneutraal te krijgen, dus moeten we de ingezette weg voortzetten. Uiteraard moeten we daarbij de huidige bouwvoorraad niet vergeten…

Uiteraard raakt deze blog meer dan alleen het klimaat. Ben je het niet met dit advies eens? Prima, want ik praat er graag over door.

Mijn motto is: duurzaam denken en doen, maak het concreet.

Martijn van Gemert

Ik informeer u daar graag over

Neem contact op met Martijn van Gemert, telefoon (073) 6 409 409

Deel deze pagina via