27 maart 2023

De brede school bestaat uit een school van schoolvereniging Rehoboth, een nevenvestiging van de Zonnebloemschool uit Emmeloord en peuterspeelzaal en kinderopvang Urk. Het in 2022 opgestelde Programma van Eisen dient als uitgangspunt voor het project. Op basis van dit Programma van Eisen is een architectenselectie georganiseerd. 

HEVO foto architecten brede school Zeeheldenwijk bekend.jpg

Op de foto in het midden wethouder Nathanaël Middelkoop namens de gemeente Urk, de beoordelings- en begeleidingscommissie en vertegenwoordigers van Arcom architectuur en 1:1 Architecten. 

Architectkeuze

Vijf architectenbureaus hebben de afgelopen periode hun visie gepresenteerd. De beoordelings­commissie, bestaande uit Janneke Loot en Annette Woord (bestuur Peuterspeelzaal), Aart Reussing (directeur/bestuurder Zonnebloemschool), Johan de Jong (directeur schoolvereniging Rehoboth) en wethouder Nathanaël Middelkoop van gemeente Urk, heeft de kwaliteit en de visie op de opgaven van de vijf bureaus beoordeeld. Arno Aarts van bureau HEVO en Jan Bosch van de gemeente Urk hebben de selectie begeleid. De kwaliteit van de architectenbureaus is beoordeeld op basis van ervaring, kennis, visie op de opdracht en het proces, aanpak en de presentatie. Arcom architectuur in combinatie met 1:1 Architecten zijn door de beoordelingscommissie unaniem als beste inschrijver beoordeeld. HEVO heeft vervolgens een gunningsadvies opgesteld. 

Verdere proces

De komende periode wordt het ontwerp voor de nieuwbouw van de brede school uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp. Zo kan in 2024 daadwerkelijk gestart worden met de realisatie van de brede school als onderdeel van het centrumgebied in de Zeeheldenwijk. De planning voor de ingebruikname van de nieuwbouw brede school is gericht op de tweede helft van 2025. 

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug