#

Brede School in Zeeheldenwijk Urk

Lees meer
Locatie
Urk
Status
In ontwikkeling
Programma

Nieuwbouw brede school met wijkgerichte en culturele activiteiten

Kenmerkend

Brede en inclusieve onderwijsvoorziening met meerwaarde door samenwerken

Toekomstige brede school kloppend hart van Zeeheldenwijk

De gemeente Urk ontwikkelt een nieuwe wijk, de zogenaamde Zeeheldenwijk. In deze wijk zullen, over een periode van ongeveer 20 jaar, naar verwachting circa 1.400 woningen gebouwd worden voor circa 6.000 inwoners. In het centrum van de wijk is plek voor maatschappelijke voorzieningen, waaronder onderwijs
Voor Schoolvereniging Rehoboth, de Zonnebloemschool en Stichting Peuterspeelzaal Urk wordt een nieuwe multifunctionele voorziening ontwikkeld waarin ook wijkgerichte en culturele activiteiten georganiseerd kunnen worden. De brede school zal opvang bieden aan rond de 500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en wordt gebouwd in de eerste fase van de Zeeheldenwijk.

Brede en inclusieve onderwijsvoorziening

De ambitie van Rehoboth is om, in het belang van de optimale ontwikkeling van kinderen, een integrale en inclusieve voorziening te ontwikkelen voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 14 jaar. Hiervoor streeft Rehoboth samenwerking na tussen voorschoolse (en mogelijk buitenschoolse) voorziening (PSU), basisonderwijs (dislocatie nader te bepalen basisschool van Rehoboth), speciaal onderwijs (nevenvestiging Zonnebloemschool) en tienercollege (Emelwerda College). Ook wordt er samengewerkt met de bibliotheek en komt hiervoor een voorziening in de gezamenlijke nieuwbouw. Specifieke huisvesting voor het tienercollege in samenwerking met het Emelwerda College is nog niet haalbaar en wordt vooralsnog niet meegenomen in de plannen.

Een brede school staat voor kennis delen, inspiratie opdoen en ervaringen uitwisselen, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat. Onderwijs en kinderopvang vullen elkaar prachtig aan. Nathanaël Middelkoop, wethouder gemeente Urk

Risicodragend Projectmanagement

Schoolvereniging Rehoboth, Zonnebloemschool en Peuterspeelzaal Urk gaan deel uitmaken van de brede school. Om het financiële risico voor de bouw van de brede school voor de gemeente tot een minimum te beperken heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om dit met een overeenkomst Risicodragend Projectmanagement (RPM) bij HEVO neer te leggen.

Wethouder Middelkoop licht deze pilot voor de gemeente toe: ‘RPM (bouwen zonder risico) houdt in dat het bedrag voor het bouwen van de brede school wordt overgedragen aan HEVO die op basis van het gezamenlijk opgestelde Programma van Eisen deze school voor de gemeente realiseert. Zij doet dit van ontwerp- tot opleveringsfase. De geldende aanbestedingsrichtlijnen zoals deze binnen de gemeente Urk zijn vastgelegd in de aanbestedingsnota zijn hierbij van toepassing.’

Wij garanderen met Risicodragend Projectmanagement zekerheid op prijs, planning én kwaliteit, inclusief invloed op het proces. HEVO

Duurzame en gezonde school met goed binnenklimaat

De school zal conform het Bouwbesluit voldoen aan de BENG-normen (bijna energieneutraal gebouw). Maar de ambitie is om een energieneutraal gebouw (ENG) te gaan ontwerpen en realiseren. Daarom krijgt de brede school uiteraard een uitstekende thermische schil met hoge Rc-waarden, zullen op het dak naar verwachting veel PV-panelen worden aangebracht en zal zowel warmte als koude door energiezuinige warmtepompen worden opgewekt.

De verwachting is dat de brede school in 2025 in gebruik genomen wordt.

Ook interessant

Onze jarenlange kennis, kunde en ervaring hebben wij gebundeld in een prachtig boek '35 jaar onderwijshuisvesting'. Bekijk het boek hier.

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug