Menu

Fijn wonen voor senioren

Talma Urk

Talma Urk is een protestants-christelijke zorgaanbieder op Urk en een ankerplaats voor wonen, zorg en welzijn. In nauwe samenspraak tussen de Raad van Bestuur en een betrokken Raad van Toezicht is met Korfker Architecten een hoogwaardig plan ontwikkeld voor senioren op Urk.

Opdrachtgever
Stichting Zorgcentrum Talma Urk

Stichtingskosten exclusief btw
€ 13,6 miljoen

Brutovloeroppervlak (bvo)
7.400 m²

Start ontwerp
Oktober 2018

Start bouw
Maart 2020

Ingebruikname
April 2021

Architect
Korfker Architecten Emmeloord

Constructeur
Goudstikker-De Vries Almere

Het plan beslaat 64 levensloopbestendige appartementen, gemeenschappelijke huiskamers, ruimten voor dagbesteding, een restaurant, drie bedrijfsruimten en een atrium. Het doel is een prettige woonomgeving te creëren voor mensen op leeftijd die zelfstandig thuis wonen en die nu of in de toekomst gebruik willen en/of moeten maken van (een) 24 uurszorg(voorziening).

We hebben het bouwmanagement verzorgd voor Talma Urk voor de ontwikkeling van dit tweede zorgcluster. Dit betekent bouwmanagement via een traditioneel proces inclusief opdracht voor de begeleiding van de sloop en het bouwrijp maken.

Beelden: Korfker Architecten Emmeloord
Arno Aarts

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Arno Aarts, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's