#

Talma Urk

Lees meer
Locatie
Urk
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw seniorenwoningen met onder andere atrium, brasserie, hospice en ruimten voor ontspanning en welzijn

Kenmerkend

Fijn wonen voor senioren

Opdrachtgever
Stichting Zorgcentrum Talma Urk

Stichtingskosten exclusief btw
€ 13,6 miljoen

Brutovloeroppervlak (bvo)
7.400 m²

Start ontwerp
Oktober 2018

Start bouw
Maart 2020

Ingebruikname
April 2021

Architect
Korfker Architecten Emmeloord

Constructeur
Goudstikker-De Vries Almere

De seniorenwoningen kunnen snel als zorgappartementen worden ingericht.

We hebben het bouwmanagement verzorgd voor Talma Urk voor de ontwikkeling van dit tweede zorgcluster. Dit betekent bouwmanagement via een traditioneel proces inclusief opdracht voor de begeleiding van de sloop en het bouwrijp maken.

Talma Urk

Talma Urk is een protestants-christelijke zorgaanbieder op Urk en een ankerplaats voor wonen, zorg en welzijn. In nauwe samenspraak tussen de Raad van Bestuur en een betrokken Raad van Toezicht is met Korfker Architecten een hoogwaardig plan ontwikkeld voor senioren op Urk.

Prettige woonomgeving

Het plan beslaat 64 levensloopbestendige appartementen, gemeenschappelijke huiskamers, ruimten voor dagbesteding, een restaurant, drie bedrijfsruimten, een atrium, een brasserie, een hospice, een kantoor voor de thuiszorg en ruimten voor ontspanning en welzijn, zoals fysiotherapie. Het doel is een prettige woonomgeving te creëren voor mensen op leeftijd die zelfstandig thuis wonen en die nu of in de toekomst gebruik willen en/of moeten maken van (een) 24 uurszorg(voorziening).

Flexibel

De seniorenwoningen kunnen snel als zorgappartementen worden ingericht, zodra de bewoners daar aan toe zijn. De installaties zijn daarop voorbereid, bijvoorbeeld door nu al een systeem voor branddetectie in te bouwen. Zo’n systeem wordt meestal niet in woonappartementen toegepast, waar doorgaans wordt volstaan met een rookmelder in de hal.

Duurzaam

Het nieuwe appartementencomplex is uitermate energiezuinig, volledig gasloos en er is een warmte­pomp geïnstalleerd. Bovendien is het gebouw optimaal geïsoleerd; er zijn hogere Rc-waarden van gevel en glas toegepast dan het Bouwbesluit voorschrijft.

Het gebouw is voorzien van een warmtepompinstallatie die in de winter warmte uit de bodem haalt en in de zomer koude. In het gebouw worden de ruimten voorzien van vloerverwarming en vloer­koeling met aanvullend luchtkoeling in de zomer voor de centrale ruimten. Voor de luchtverversing wordt gebalanceerde ventilatie toegepast met warmteterugwinning.

# #

Beelden: Korfker Architecten Emmeloord

Arno Aarts HEVO.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug