Mei 2012

Een heldere visie op onderwijs en pedagogiek is onmisbaar om tot een goed schoolgebouw te komen. Brede School Binnenstebuiten in Huissen is het schoolvoorbeeld van hoe intensieve samenwerking van gebruikers, geldverstrekkers, regelgevers en uitvoerende partijen kan leiden tot een prachtig en goed functionerend multifunctioneel gebouw!

Bij de ontwikkeling van de school was er één groot voordeel: er was nog geen school. De wijk Loovelden is een compleet nieuwe wijk, die nog volop in ontwikkeling is. De gemeente had de wens om te komen tot een brede school om in de toekomstige behoefte aan basisonderwijs te kunnen voldoen. Dat maakte het mogelijk om letterlijk vanaf een blanco vel papier alle wensen door te voeren. De gemeente had een sturende rol; samen met de verschillende betrokken partijen kijken naar de mogelijkheden en de synergie opzoeken. HEVO werd ingeschakeld om als adviseur voor de gemeente op te treden. Het proces startte met het BeSeF®-traject: een intensieve overlegstructuur waarbinnen allerlei aspecten aan de orde komen die een rol spelen als meerdere partijen een gebouw gaan gebruiken. Beheer & Exploitatie, Samenwerking, Eigendom & Financiën worden onder de loep genomen en op één lijn gebracht. Tijdens zo’n proces gaan gebruikers daadwerkelijk beseffen dat een intensieve samenwerking nodig is om tot een goed resultaat te komen.

Niet het gebouw maar het kind is leidend 

Al voordat er enig idee of plan geconcretiseerd was, sloegen kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, basisschool en gemeente de handen ineen om te komen tot een gedragen visie over de ontwikkeling en het onderwijs van een kind van 0-12 jaar. HEVO heeft de consequenties van de BeSeF-aspecten verwerkt in het Programma van Eisen, voor een gebouw dat die visie optimaal kon faciliteren. Eigenlijk is het pand van binnen, naar buiten ontworpen. Als er zoveel partijen om tafel zitten, moeten alle wensen goed geïnventariseerd en geclusterd worden. Vervolgens is het de kunst om die clusters weer bij elkaar te laten komen, zodat er een gebouw ontstaat waar alle gebruikers optimaal in kunnen functioneren. 

De gebruikers van Binnenstebuiten hebben elkaar goed gevonden. De drijfveer was de inhoudelijkheid, niet het gebouw. Het belang van het kind staat centraal. De overgang van peuterspeelwerk naar basisonderwijs en BSO moet voor de kinderen logisch zijn. De architect is vroegtijdig in het proces betrokken om samen met de gemeente en de gebruikers te komen tot een gebouwconcept dat aansluit bij deze gedeelde onderwijsvisie en tegelijkertijd past binnen de stedenbouwkundige eisen van de gemeente.

De gedeelde onderwijsvisie is knap in een pand gegoten. Willem Bijker, gemeente Lingewaard

Van onderwijs- naar huisvestingsconcept

Het zorgvuldig geformuleerde onderwijsconcept is duidelijk terug te zien in de huisvesting. Terwijl elke gebruiker zijn eigen deel van het gebouw in gebruik heeft, lijken de overgangen heel natuurlijk te zijn. Bovendien worden er ruimtes gedeeld, waardoor de kinderen elkaar overal tegenkomen. Het meest in het oog springend zijn wel de vier onderwijspleinen. Op elk plein zijn verschillende functies met elkaar gecombineerd. Er zijn hoekjes waar zelfstandig gewerkt of gespeeld kan worden en loungeplekken waar kinderen ontspannen met elkaar kunnen praten of overleggen. Daar komt de visie op modern onderwijs echt tot uiting en is te zien hoe kinderen begeleid en zelfstandig leren, kennis tot zich nemen en werken. Toen er een heldere visie en een eerste globale schets van de lay-out van het gebouw lag, zijn ook de uitvoerende partijen aangeschoven om mee te denken. In een intensieve samenwerking zijn alle taken en voorzieningen die moesten samen komen zo goed mogelijk vertaald naar ruimtes in een gebouw. Professionaliteit en bereidwilligheid wisselden elkaar af. De stuurgroep hield de grote lijn in de gaten, terwijl projectgroepen de uitkomsten tot in detail uitwerkten. Daarbij kwamen beheer- en financiële aspecten aan de orde, maar ook zaken als spelregels over het openen en sluiten van het pand, het alarm en de schoonmaak. Zaken waarover je vroeg afspraken moet maken om alles beheer(s)baar te houden. Voortdurend werd getoetst of de geformuleerde visie en uitgangspunten overeind bleven. HEVO is van het begin tot het eind actief bij het project betrokken geweest en heeft tijdens de bouw de voortgang bewaakt. Met het eind in zicht werden er bovendien aanbevelingen gedaan ten aanzien van een effectief en exploitabel beheer.

Binnenstebuiten is het resultaat van een prachtig proces, waarin alle partijen op basis van gelijkwaardigheid hun eigenheid in stand hebben kunnen houden. Een plek waar met visie onderwijs wordt gegeven, in een mooie, functionele en vertrouwde omgeving.

Ook interessant

Meer weten over BeSeF® of over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug