23 maart 2021

Het uitgangspunt bij dit bijzondere nieuwbouwproject was 'geen uitval, geen afval', aldus ing. Jan Bonnemaijers, senior projectmanager van HEVO experts in huisvesting en vastgoed. 'Onze ondernemersvisie is dat de best mogelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving leidt tot verbetering van het leef- en werkcomfort op vele fronten. Daarom is ervoor gekozen om deze nieuwbouw te ontwerpen vanuit de hospitality-gedachte. Een aangenaam en geborgen onderkomen, waarin medewerkers zich thuis voelen en cliënten en bezoekers zich direct welkom voelen. Dat thuisgevoel leidt tot minder uitval van de mensen die een werk-ontwikkeltraject volgen. Die staan veelal wat verder af van de maatschappij en hebben het nodige aan mentale bagage bij zich. In het ontwerp staat daarom de menselijke maat centraal. Het gebouw wordt in een groene omgeving geplaatst en moet vooral rust uitstralen, weinig prikkels bevatten en een plek zijn waar mensen op een prettige manier kunnen werken. Daarom wordt het gebouw van binnenuit ontworpen, waarbij aandacht is voor wat de gebruikers nodig hebben. De constructie bestaat van binnen bijvoorbeeld helemaal uit hout, waardoor het pand een natuurlijke en rustige uitstraling krijgt. Daarnaast wordt er veel gewerkt met groen om een huiselijk gevoel te creëren.'

'Tegelijkertijd hebben wij ingezet op een duurzaam, energieneutraal, aardgasvrij en maximaal circulair gebouw’, vervolgt Bonnemaijers. ‘Eén van de uitgangspunten is het gebruik van biobased materialen, waaronder hout en gevelbeplating gemaakt uit rijstvlies. Kantoren, productiehallen, magazijn en ondersteunende gebouwfaciliteiten krijgen grotendeels een houten draagconstructie. Ook voor vloeren, gevels en (interieur)afbouw wordt veel hout toegepast. Daarnaast worden al eerder gebruikte materialen uit andere gebouwen hergebruikt. Maximaal circulair, dat is de insteek. En dit gebouw kan na 40 jaar volledig worden hergebruikt, ofwel als geheel, ofwel als losse elementen. Alles is vanuit de circulaire opzet zorgvuldig doorgerekend, constructief, bouwkundig, bouwfysisch. Met name voor akoestiek en brandveiligheid was het puzzelen. Maar het uitgangspunt voor maximaal circulair konden wij overeind houden. De ambitie is zeker geen luchtfietserij geweest.'

Het 'wij' waarover de projectmanager spreekt, is een integraal ontwerpteam dat HEVO heeft samengesteld toen de gemeente een tender uitschreef voor de verhuizing van WeenerXL naar een nieuwbouwlocatie aan de Oude Vlijmenseweg. Er is het Bossche samenwerkingsverband met HEVO, Tarra, Buro Kade, MTD, RA infra, BPEM, Archimedes en Tritium in het leven geroepen. 'Wij hebben ons gebogen over een toekomstbestendig gebouw. Met dit ontwerp hebben wij de tender van de gemeente gewonnen. Bij de uitwerking van het Technisch Ontwerp is door WeenerXL hoofdaannemer Dura Vermeer Bouw toegevoegd aan het bouwteam. De heiwerkzaamheden zijn in het proces naar voren gehaald en al uitgevoerd, maar de bouw moet officieel nog beginnen als alle contracten zijn getekend.'

Het aan elkaar koppelen van sociale en technische duurzaamheid maakt dit project echt uniek, vindt Bonnemaijers. 'Die verbondenheid loopt als een rode draad door het ontwerp. Het is mooi om te zien hoe natuurlijke materialen als hout niet alleen bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit, maar ook bijdragen aan die gewenste sfeer en geborgenheid voor mensen die van deze huisvesting gebruikmaken. Dit gebouw is een voorbeeld van toekomstbestendig bouwen, voor mens en maatschappij, voor natuur en duurzame wereld. Energie wordt opgewekt door de zonnepanelen en omgezet in koude/warmte door warmtepompen. En kijk ook naar het groendak met mos, sedum en andere plantjes waar insecten op afkomen. Dit stimuleert de biodiversiteit in de omgeving en dient tevens als buffer voor regenwater. Mogelijkheden genoeg voor duurzaamheid, energiezuinigheid en circulariteit. Je moet die mogelijkheden wel benutten in Programma van Eisen, ontwerp en uitvoering. Dat is hier het geval bij WeenerXL.'

Innovatieve projecten staan tijdens HOUTBOUW centraal in het inhoudelijke programma.

Dit artikel is tot stand gekomen i.s.m. Houtbouwbeurs.

Lees verder

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug