16 mei 2023

Een integrale duurzame huisvesting zorgt voor de beste gebruikerservaring én is toekomstbestendig. Daarom zie ik het als persoonlijke missie om me als deskundige op het gebied van duurzame huisvesting blijvend in te zetten om inspirerende huisvesting te creëren die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving en een toekomstbestendige wereld. Duurzaamheid is een weg die we moeten blijven inslaan en bij iedere bereikte mijlpaal leren we weer om het nóg beter te doen.

Bij het sturen op duurzaamheid is het van belang om de gebruiker centraal te stellen. Wanneer we een passende huisvesting voor de gebruiker realiseren, weten we dat het gebouw optimaal gebruikt wordt en een lange levensduur tegemoet gaat. Gezondheid sluit hier naadloos op aan, maar krijgt niet altijd de aandacht die het verdient. Er is echter een duidelijke relatie tussen een modern werkklimaat, welzijn van medewerkers en ziekteverzuim. Er zijn studies gaande om de relatie tussen energiezuinigheid, materiaalgebruik en gezondheid aan te tonen. Milieubelasting is een andere tak van duurzaamheid waar nog veel werk aan de winkel is. Ondanks de invoering van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) blijkt het lastig om dit thema goed aan te pakken. De toevoeging van de Paris Proof Indicator (PPI) geeft wel de mogelijkheid om concreet te spiegelen aan de klimaatdoelstellingen. De goede weg is hier ingeslagen, hoewel verbeteringen zeker gewenst zijn. Beleving wordt steeds belangrijker als aspect van duurzaamheid. Het toevoegen van groen, zoals planten, groene gevels en binnenwanden, en voorzieningen voor flora en fauna op het terrein, geeft medewerkers een trotser gevoel en draagt aantoonbaar bij aan werkplezier.

Ten slotte is energiebesparing uiteraard een belangrijk thema. Dit is waar men veelal als eerste aan denkt bij de term verduurzamen. Om aan de klimaatdoelen van 2030 en 2050 te kunnen voldoen, zijn diverse scenario’s denkbaar. Termen als BENG, ENG, NOM enzovoorts komen voorbij. Het is echter belangrijk om voorbij energiebesparing te kijken en samen te werken aan duurzaamheid in de volle breedte. Om echte vooruitgang te boeken, moeten we intrinsiek gemotiveerd zijn én blijven. Daarbij dienen we ons ook te richten op thema's die niet altijd in euro's kunnen worden uitgedrukt. Nogal een stelling voor een bouwkostenadviseur, maar wel de waarheid. Vaak zijn dit immers de onderwerpen waarin we het echte duurzame verschil kunnen maken.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug