11 juni 2024

Sinds 2019 werkt HEVO intensief samen met de gemeente Krimpenerwaard aan toekomstbestendige huisvesting. De opdrachtgever benadrukte dat de gekozen oplossing positief moest bijdragen aan de verlaging van de jaarlijkse huisvestings­kosten, aangezien het maatschappelijke middelen betreft. In 2020 stelden we een businesscase op, met als doel de CO2-uitstoot te minimaliseren en de jaarlijkse kosten te optimaliseren. Met behulp van GPR Gebouw evalueerden we de duurzaamheidsprestatie van diverse scenario’s. Hierbij werd een goede balans gevonden tussen sterke reductie van het energieverbruik, het gebruik van circulaire materialen en de realisatie van een gezond binnenklimaat. 

Het nieuwe gemeentehuis is aanjager van biodiversiteit.

Thuis voor inwoners en medewerkers

Uiteraard was er niet alleen aandacht voor duurzaamheid, maar ook voor de mens. Door alle diensten op een centrale locatie samen te brengen ontstaat een uitvalsbasis voor dienstverlening en een herkenbaar ‘thuis’ voor zowel inwoners als medewerkers. Dit laatste was extra belangrijk omdat Krimpenerwaard een fusiegemeente is. Daar komt bij dat een kwalitatief hoogwaardige, gezonde én duurzame werkomgeving de aantrekkelijkheid als werkgever verhoogt. Want zeker sinds de coronaperiode stellen mensen hoge eisen aan hun werkplek. Andere criteria die een rol speelden in de scenariostudie waren de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor inwoners en medewerkers, en het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening. Door efficiënt te werken zonder reistijdverlies zet de gemeente cruciale stappen naar een toekomstbestendige organisatie.

Aanjager van natuur

Het nieuwe gemeentehuis is straks goed bereikbaar en ligt buiten het stedelijk gebied, grenzend aan een gebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Natuurinclusief en klimaat­adapatief bouwen zijn de uitgangspunten voor het gebouw en de inrichting van de buitenruimte, inclusief entree en parkeerplaatsen. Hierdoor zal het gebouw zich op harmonieuze wijze samenvoegen met het natuurlijke landschap van het NNN-gebied. Het nieuwe gemeentehuis is overigens ook de aanjager van de inrichting van de omliggende gronden (nu nog agrarisch grasland) als natuurgebied met ruimte voor biodiversiteit. Dit laatste was een van de redenen waarom de Provincie Zuid-Holland bereid was om planologische goedkeuring te verlenen voor de bouw van het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd. 

Een nieuw, centraal gelegen gemeentehuis biedt daarnaast mogelijkheden voor invulling van andere maatschappelijke behoeften. Want het betekent dat vier gemeentekantoren, gelegen op centrale plekken in de dorpskernen, vrijkomen. De herontwikkeling hiervan biedt kansen voor woningbouw, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen, waarmee tegemoet wordt gekomen aan een sterke behoefte vanuit de samenleving.

Koploper met lef

Met circulaire bouw toont de gemeente Krimpenerwaard lef. De constructie bestaat niet alleen uit hout en andere natuurlijke materialen met een lage CO2-uitstoot, maar ook uit elementen die geoogst worden uit regionale donorgebouwen en zo een tweede leven krijgen. In 2025 opent het nieuwe gemeentehuis haar deuren. Vanaf dat moment beschikt de gemeente Krimpenerwaard over het meest duurzame en circulaire ‘huis voor de gemeente’ van Nederland. Een koploper dus, die andere organisaties de route wijst naar een duurzame samenleving tegen 2050.

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2024.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug