15 februari 2023

Veel meubilair verkeert nog in prima staat. Als meubilair niet meer aansluit bij de laatste trends of gebruikssporen heeft, is het zonde om dit te vervangen door nieuw meubilair. De focus moet liggen op circulariteit. Automatisch kiezen voor nieuw, moet uit ons systeem. Levensduurverlenging wordt steeds belangrijker. 

HEVO - circulair kantoormeubilair - VNO-NCW
Project VNO-NCW: stoelen en tafels zijn gerefurbisht; stoelen nieuwe stof, tafels nieuw blad.

Fotograaf: Mike van Schoonderwalt

Circulair meubilair op kantoor wordt de standaard

De circulaire economie, als opvolger van de lineaire economie, is niet meer weg te denken. Wat is er al en hoe kunnen we dat blijven benutten? Dit geldt ook voor meubilair.

Wat is circulair meubilair?

Circulair meubilair is meubilair dat keer op keer opnieuw gebruikt wordt. Wanneer meubels afgeschreven zijn, worden ze niet weggegooid, maar:

  • Gerefurbisht, dat wil zeggen opgeknapt om op die manier de levensduur te verlengen.
  • Aangeboden als tweedehands meubilair.
  • Als grondstof ingezet voor nieuw meubilair. Onderdelen en materialen van bestaande meubels vormen de basis voor nieuwe producten.

Hergebruik 

Steeds meer organisaties zetten in op hergebruik van bestaand meubilair van anderen. Er hoeven hierdoor geen nieuwe grondstoffen gewonnen en ingekocht te worden, en geen nieuwe meubels geproduceerd te worden, wat gunstig is voor het milieu. Dit vraagt een grote verschuiving van meubelleveranciers in hun handelswijze; van verkopen van nieuw meubilair naar waardebehoud van bestaand meubilair. Ook bij de productie van nieuw meubilair kan materiaal hergebruikt worden.

Inkoop van meubilair gebeurt dus steeds vaker vanuit een circulaire gedachte. Dit lijkt simpel, maar de uitvoering is best lastig. Waar ligt de balans tussen de ‘inkoop’ van hergebruikt en nieuw meubilair, gerelateerd aan de circulaire ambities van een organisatie, maar ook de kosten? Want circulair meubilair is op dit moment vaak nog iets duurder dan nieuw meubilair. Dus waar hecht een organisatie meer belang aan, aan circulariteit of kosten? 

Het belang van duurzaamheid zien

Maar ook, hoe ‘verkoop’ je refurbished meubilair binnen je organisatie? Wat communiceer je naar je medewerkers? Dit blijkt complexer dan veel mensen denken. Leg je de keuze voor aan een medewerker, dan zal hij nog vaak kiezen voor nieuw in plaats van refurbished meubilair. Er is dus werk aan de winkel om medewerkers mee te nemen in het gedachtegoed van hun organisatie aangaande circulariteit en hetgeen een medewerker daaraan kan bijdragen. 

Oud wordt nieuw is circulair hergebruik 

Circulair denken en handelen binnen de meubelbranche zal toenemen als de vraag vanuit de markt naar circulair meubilair stijgt. De focus op productie zal bij veel meubelleveranciers ombuigen naar het bieden van circulaire oplossingen om daarmee invulling te geven aan circulaire ambities van organisaties ten aanzien van de ‘inkoop’ van meubilair. 

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug