13 december 2023

Wat kost een nieuw schoolgebouw?

Inzicht in de kosten voor een nieuw schoolgebouw is mogelijk via de nieuwbouwkostenconfigurator.

Nieuwbouwkostenconfigurator

Met de kostenconfigurator kunnen de kosten van nieuwbouw en diverse investeringen in schoolgebouwen worden berekend. Speciek voor schoolgebouwen in het PO, VO of (V)SO. De kostenconfigurator is een gratis online tool.

Het is mogelijk om zelf de kwaliteitsniveaus te bepalen als Bouwbesluit, Frisse Scholen 2021, Kwaliteitskader Huisvesting of specifieke zaken zoals ‘exploitatiegericht bouwen’. Ook heeft HEVO inzichtelijk gemaakt wat de stap van bijna energieneutraal (BENG) naar energieneutraal (ENG) kost.
Daarbij willen we benadrukken dat onder andere zaken als (grond)verwerving, bouwrijp maken, sloop, losse inrichting, fasering, rentekosten, startkosten en tijdelijke huisvesting niet zijn opgenomen. Ook kan een langere doorlooptijd of grotere complexiteit van het project voor aanvullende kosten zorgen.

HEVO hoopt hiermee bij te dragen aan een eerlijke en open discussie over de kosten voor passende onderwijshuisvesting en een hulpmiddel te bieden om te komen tot een reële gemeentelijke bijdrage in de kosten voor nieuwbouw van schoolgebouwen.

Aanvragen nieuwbouw kostenconfigurator

Wilt u de nieuwbouw kostenconfigurator kosteloos ontvangen? Stuur een e-mail naar office@hevo.nl en u ontvangt deze met toelichting in uw mailbox. 

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug