25 april 2022

In de zomer van 2021 is met de projectgroep Hybride Werken een visie op huisvesting en een visie op het hybride samenwerken ontwikkeld. Vanuit daar is gekeken naar de mogelijke implementatie van de visie op de korte termijn binnen de kaders van de bestaande huisvesting. Medewerkersbetrokkenheid en communicatie is daarin een belangrijk aandachtspunt geweest om medewerkers mee te nemen en voor te bereiden op een andere manier van werken.

Vanaf 1 april 2022 werkt de organisatie op een hybride manier. De ICT-voorzieningen ter ondersteuning van het hybride werken zijn uitgerold, het ruimtegebruik op kantoor wordt aangepast en de medewerkers en teams hebben richtlijnen meegekregen om invulling te geven aan een hybride manier van samenwerken passend bij hun werkzaamheden en persoonlijke voorkeuren.

In de afgelopen jaren hebben we tijdens de coronacrisis kennis gemaakt en ervaring opgedaan met het plaats- (en tijd)onafhankelijk werken. De meeste medewerkers geven aan ook in de toekomst naar een goede balans tussen thuiswerken, op kantoor werken of elders te streven. Dat betekent echter ook dat we rekening moeten houden met het inrichten van geschikte werkplekken, zowel op kantoor als thuis. Vanuit deze ontwikkelingen heeft HEVO samen met KWR een visie op hybride werken bij KWR ontwikkeld. Deze visie is vertaald naar een praktische uitwerking ten aanzien van de gewenste werkcultuur, huisvesting en ondersteunende ICT-voorziening. 

KWR wil het kantoor met name voor ontmoeting en samenwerking met collega’s en samenwerkingspartners gaan gebruiken.
HEVO pictogram hybride werken 1.svg

Daarbij wordt ook de behoefte gefaciliteerd om tussen vergaderingen door op een rustige en geschikte werkplek aan te kunnen landen om goed te kunnen werken. Daarnaast zijn er belplekken en vergaderfaciliteiten voor videobellen met een groep medewerkers. 

HEVO artikel KWR atrium.jpg
Een werkwijzer biedt de medewerkers een snel en eenvoudig overzicht van de belangrijkste richtlijnen die passen bij de manier waarop ze met elkaar hybride willen samenwerken bij KWR.
HEVO picto2 referentie sociale dienst.svg

KWR heeft het in dit geval bewust over richtlijnen en niet over regels. De richtlijnen kunnen als handvatten worden beschouwd om op een goede manier invulling te geven aan het hybride werken. Er is ruimte voor eigen invulling om de wendbaarheid en flexibiliteit te borgen.

Hybride werken is voor iedereen nog relatief nieuw en wat onbekend. Ook bij KWR gaat men dit al lerende doen.
HEVO picto3 referentie sociale dienst.png

Evaluatie speelt een belangrijke rol. Direct na de implementatie van het hybride samenwerken wordt een evaluatietraject opgestart. Middels dit traject kan worden bijgestuurd waar dat nodig mocht zijn. 

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug